Sturen op Woonlasten

FGH Bank

Wonen in Nederland dreigt voor een grote groep mensen op termijn onbetaalbaar teworden.

Rapporten