Besturen en Vernieuwen in de Zorg

De langdurige zorg is een bedrijfstak waar zo’n 22 miljard in omgaat. De sector heeft te maken met een enorme groei en grote veranderingen.

Rapporten