Liquidity Risk Management in Europe

BNG Bank

Ondanks de geïntroduceerde verbeteringen in Basel III, blijft liquiditeitsrisicomanagement nog altijd een zwakke plek in de internationale Basel akkoorden / standaarden.

Rapporten