Wetgeving Organisaties van Openbaar Belang

Goldman Sachs

De Nederlandse CFO staat positief-neutraal tegenover de nieuwe accountantswet- en regelgeving die kantoorroulatie en scheiding van controle- en advieswerkzaamheden mogelijk maakt.

Rapporten