Growing Europe - The Competitiveness Imperative

Insinger de Beaufort

Leidinggevenden in het bedrijfsleven zijn op dit moment pessimistischer over de Europese Unie dan vorig jaar: 61% ten opzichte van 52% in 2012.

Rapporten