Rekenkamermonitor 2011

Ondanks de landelijke discussies over het vermeende gebrek aan meerwaarde van de rekenkamer, zijn raadsleden tevreden over het werk van ‘hun’ eigen lokale rekenkamer.

Rapporten