VEH: Grootste stijging consumentenvertrouwen ooit

29 mei 2013 Banken

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) is er sprake van een trendbreuk op de woningmarkt. De Eigen Huis Marktindicator, die het vertrouwen op de woningmarkt meet, beleeft de grootste stijging sinds het begin van de metingen in april 2004.

Negatieve spiraal doorbroken
De Marktindicator stijgt in mei met 6 punten van waarde 57 naar 63. Ten opzichte van de neutraalwaarde 100 is de situatie op de woningmarkt nog allesbehalve normaal, maar de negatieve spiraal in het consumentenvertrouwen is hiermee doorbroken. De stijging van de Eigen Huis Marktindicator duidt erop dat het aantal kooptransacties in de komende periode zal toenemen. Banken spelen hierbij echter een cruciale rol. Zonder voldoende financiering strandt immers ieder initiatief van woningzoekers om een eigen huis te kopen alsnog, aldus de VEH.

VEH - Eigen Huis Marktindicator mei 2013

Uit het Eigen Huis Marktindicatoronderzoek blijkt dat consumenten vooral minder negatief zijn gestemd doordat de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek is verdwenen. Althans, voorlopig. De soms forse huurverhogingen die voor de sociale huursector worden doorgevoerd, maakt kopen daarnaast voor veel huurders een stuk aantrekkelijker dan blijven huren.

Donkere wolken blijven
Hoewel het sentiment onder kopers een grote verbetering laat zien, hangen er toch nog donkere wolken boven de woningmarkt. Het aantal mensen dat zonder baan komt te zitten neemt snel toe en opnieuw daalt de koopkracht van huishoudens. Ook zijn er steeds meer huishoudens die met hun hypotheek 'onder water staan' (de waarde van het huis is lager dan de hypotheek die er op rust). Deze huiseigenaren kunnen daardoor niet of nauwelijks verhuizen omdat volgens de VEH banken zeer terughoudend zijn om een restschuld mee te financieren in een volgende woning. Op verzoek van minister Blok heeft Vereniging Eigen Huis de mogelijkheden van restschuldfinanciering in kaart gebracht.

Nieuws

×

Meer nieuws over