Bankensector gaat Blokhypotheek niet aanbieden

10 mei 2013 540

De bankensector is sceptisch over de zogenaamde blokhypotheek. Banken.nl zet de verschillende reacties uit de sector op een rij.

De Blokhypotheek is te complex

Delta Lloyd en Aegon gaan de zogenaamde Blok- of duohypotheek niet op de markt brengen. Dit meldt het Financieele Dagblad woensdag. ‘We willen als sector terug naar eenvoudige producten’ zegt Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd in het Financieele Dagblad. ‘De duohypotheek is dat niet. Zij is ook moeilijk uit te leggen aan de klant’. Hoek zegt ook dat deze hypotheek niet te rijmen valt met de zorgplicht. Hij wacht een fundamentele discussie af. ‘Er zijn momenteel geen plannen om een variant van de duohypotheek op de markt te brengen’, zegt een woordvoerder van Aegon in het Financieele Dagblad. Deze hypotheek is te complex en uiteindelijk te duur voor de klant.

Topman van de Rabobank Moerland heeft al eerder gemeld dat hij de Blokhypotheek ziet als haastwerk. Rabobank zegt in een reactie op het besluit van Delta Lloyd en Aegon, dat ‘er op dit moment nog geen concrete plannen zijn om dit product aan te bieden’. ING is ook niet enthousiast. ‘Ik vind het een complex product en we zijn nog steeds aan het studeren of we het simpeler kunnen maken’, zegt bestuursvoorzitter Hommen. ‘Klanten willen geen complex product en als klanten het niet willen heeft het ook geen zin om het aan te bieden’, zegt hij bij de NOS.

De Blokhypotheek is inhoudelijk niet juist

Daarnaast meldt het Financieele Dagblad dat Nationale Nederlanden laat weten ‘zich af te vragen of deze hypotheekvorm inhoudelijk gezien een goede variant is’. Bij BNR noemt ook Oscar Noorlag van de Hypotheekshop de Blokhypotheek een onverstandig product. 'Misschien had Blok eerst met wat marktpartijen van gedachten moeten wisselen voordat hij het in het Woonakkoord opnam', zegt hij. Ook Vereniging Eigen Huis heeft moeite met de Blokhypotheek. Zij vindt dat starters meer financiële ruimte moeten krijgen en meer flexibiliteit bij het aflossen van de hypotheek'. Maar de vereniging vindt het onbestaanbaar dat zo’n eenvoudige gedachte door de politiek wordt misvormd tot een complexe, onzekere, dure en risicovolle tweede hypotheek’ zegt directeur Rob Mulder. ‘Veel eenvoudiger is het om het wettelijk mogelijk te maken dat niet alle starters per sé in dertig jaar 100% aflossen’.

Blokhypotheek

ABN AMRO ziet heil in blokhypotheek

ABN AMRO lijkt van plan om de Blokhypotheek in de markt te introduceren.  Een woordvoerster zegt dat de bank bestudeert voor welke klanten de hypotheek geschikt zou kunnen zijn. SNS en de Bank of Scotland aarzelen en studeren nog op de hypotheek.

Minister Blok ligt niet wakker van sceptische bankensector

Minister Blok vindt het geen probleem dat weinig banken en verzekeraars de Blokhypotheek willen aanbieden. ‘Het gaat om maatwerk’ zegt hij, ‘en het is nu verder aan de markt om te kijken in hoeverre er gebruik van wordt gemaakt’. Volgens minister Blok zijn er nog altijd gegadigden die wel interesse hebben. Hij is in elk geval niet van plan om financiële instellingen ertoe te verplichten de hypotheek aan te bieden. ‘Dit kan in een vrij land’, zegt hij.

Blokhypotheek? Wat is dat eigenlijk?

Minister Stef Blok van Wonen sloot medio februari met de oppositiepartijen D66, SGP en Christenunie een akkoord voor de woningmarkt. Met de Blokhypotheek, onderdeel van het woonakkoord wil hij de huizenmarkt weer activeren. Een huizenkoper sluit dan twee leningen af. De ene lening moet binnen dertig jaar volledig worden afgelost, zodat over deze lening de hypotheekrente aftrek van toepassing blijft. De andere lening is tot maximaal de helft van de waarde van de woning aflossingsvrij. Door deze hypotheekvorm lossen woningkopers slechts de helft van hun hypotheek af. De maandlasten liggen in het begin lager dan bij een volledige annuïteiten hypotheek. Er blijft echter wel een restschuld over. Om aanspraak te kunnen maken op de hypotheekrenteaftrek is sinds dit jaar een annuïteiten hypotheek met volledige aflossing in dertig jaar, verplicht. Volgens kritische deskundigen zet deze verplichting de woningmarkt op slot. Andere kritische geluiden wijzen er op dat de twee leningen fiscaal verschillend worden behandeld en dat de totale kosten voor de consument hoger zijn dan bij een gewone annuïteiten hypotheek.

Nieuws

×

Meer nieuws over