Steun voor meer gebruiksvriendelijke betaalautomaten

09 juni 2016 929

In de recente vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) hebben alle partijen hun steun uitgesproken voor eenvoudigere, gebruiksvriendelijkere betaalautomaten. Door de automaten aan te passen en uniformer te maken moet het voor onder meer blinden en slechtzienden eenvoudiger worden om elektronisch te betalen.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) komt elk halfjaar bijeen om de ontwikkelingen in het Nederlandse betalingsverkeer te bespreken. Het MOB zet zich er voor in om de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het betalingsverkeer te verbeteren, en is samen-gesteld uit verschillende vertegenwoordigers van aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer. Het MOB staat onder voorzitterschap van De Nederlandsche Bank.

In het kader van de toegankelijkheid van het betalingsverkeer heeft het MOB in zijn afgelopen vergadering (31 mei 2016) gesproken over de gebruiksvriendelijkheid van betaalautomaten. Op het moment is er een grote variatie aan betaalautomaten geïnstalleerd in winkels, met verschillende formaten, andere geluiden en diverse toetsenindelingen. Alle MOB-partijen zijn het erover eens dat deze diversiteit de gebruiksvriendelijkheid van de automaten niet ten goede komt, zeker voor blinden, slechtzienden, ouderen en laaggeletterden.

Om de toegankelijkheid van elektronisch betalen ook voor deze doelgroepen te verbeteren heeft het MOB zijn steun uitgesproken voor uniformere betaalautomaten, met beter leesbare schermen, ondersteunende geluidssignalen en vaste toetsenindeling. Op 22 juni zal om die reden in het Europees Parlement in Brussel het Europese platform Pay-Able worden gelanceerd, mede op initiatief van de Oogvereniging. De doelstelling van het platform is om fabrikanten van betaalautomaten te stimuleren gebruiksvriendelijke betaalautomaten te produceren, en afnemers (bijv. winkels) ertoe aan te zetten om de verschillende uitvoeringen van pinautomaten terug te brengen naar één uniforme uitvoering. Ook wil het platform dat de gebruiksvriendelijkheid van betaalautomaten wordt opgenomen in de Europese wet.

Naast de gebruiksvriendelijkheid van betaalautomaten, heeft het MOB ook zijn oog laten vallen op het toenemende gebruik van mobiele wallets. “Innovaties bieden vaak nieuwe, digitale mogelijkheden in het betalingsverkeer en kunnen daarmee een waardevolle aanvulling vormen op de bestaande betaalmethoden. Tegelijkertijd kunnen ook risico’s in het betalingsverkeer toenemen, bijvoorbeeld waar het gaat om de veiligheid, de beschikbaarheid of fragmentatie van betaaloplossingen”, aldus De Nederlandsche Bank namens het MOB. Het overleg heeft de werking van de wallets beoordeeld op basis van het daarvoor opgestelde toetsingskader. Uit de toetsing concludeert het MOB dat er vooralsnog geen maatschappelijke risico’s lijken te zijn bij een toenemend gebruik van wallets. “Wel is het belangrijk voor consumenten en winkeliers dat het transparant is welke betaalmethode binnen de wallet wordt gebruikt.”

Verder is het MOB positief over de pilot bereikbaarheid geldautomaten in Zeeuws-Vlaanderen, en constateert dat het nationale project van de Betaalvereniging om instant payments per mei 2019 te realiseren, goed op schema ligt.

Nieuws

×