DNB: Nederlanders zetten minder spaargeld vast

02 mei 2013 540

Nederlanders hebben in vergelijking met vorig jaar minder spaargeld voor een bepaalde periode vastgezet op een spaardeposito. Dit terwijl het verschil tussen de rente die men krijgt met een vaste spaardeposito en de rente die men krijgt met een ‘gewone’ vrij opneembare spaarrekening alleen maar groter is geworden. Dit renteverschil is opgelopen tot 0,5%, maar heeft Nederlanders niet kunnen verleiden meer spaargeld vast te zetten. Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

DNB - Spaardeposito

Spaargeld op deposito’s bij Nederlandse banken stijgt
Eind maart 2013 hebben Nederlandse huishoudens ongeveer €328 miljard aan spaargeld op deposito staan bij Nederlandse banken. Dit was ongeveer 4,2% meer dan dezelfde periode een jaar daarvoor. Het grootste deel (€281 miljard) van dit spaargeld is vrij opneembaar, zoals spaarrekeningen die zijn gekoppeld aan een betaalrekening, terwijl  zo’n €47 miljard een vaste looptijd heeft. Hierbij wordt spaargeld voor een bepaalde periode vastgezet tegen een rente die doorgaans iets hoger is dan wanneer het vrij opneembaar is. Het spaargeld dat Nederlandse huishoudens op een deposito met een vaste looptijd zetten, wordt doorgaans voor meerdere jaren vastgezet; per maart 2013 staat hiervan bijna 80% voor meer dan twee jaar vast.

Aandeel vaste deposito's daalt ondanks groeiend renteverschil
Het deel van het spaargeld van Nederlandse huishoudens dat op deposito’s met een vaste looptijd staat is de afgelopen maanden teruggelopen van 17,5% in september 2012 naar 14,4% in maart 2013. Nederlandse huishoudens hebben in maart 2013 bijna EUR 7 miljard minder spaargeld op deposito’s met een vaste looptijd staan dan in dezelfde periode van het jaar ervoor.

Eén van de factoren die de verhouding tussen spaargeld op vaste deposito’s en vrij opneembare deposito’s kan beïnvloeden is het verschil in de rente die op beide soorten deposito wordt vergoed. Sinds medio 2012 neemt het verschil tussen de rente op vaste deposito’s en vrij opneembare deposito’s gestaag toe. Eind februari is de rentevergoeding op deposito’s met vaste looptijd gemiddeld ongeveer 1,7 procentpunt hoger, het grootste verschil in meer dan drie jaar tijd. Dit groeiende verschil komt niet tot uiting in de hoeveelheid spaargeld die Nederlandse huishoudens vastzetten.

Nieuws

×

Meer nieuws over