AFM wijzigt nieuwe standaard dienstverleningsdocument

15 april 2013 Banken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat het nieuwe standaard Dienstverleningsdocument (DVD) aanpassen na constructieve reacties vanuit de markt. Het DVD moet de klant inzicht geven in de aard en de reikwijdte van de dienstverlening evenals de beloning die hier tegenover staat. Op deze manier moet het voor de klant eenvoudiger worden om diensten en kosten van verschillende instellingen te vergelijken

Tien wijzigingen doorgevoerd in het dienstverleningsdocument
Met een marktconsultatie is een conceptontwerp van het Dienstverleningsdocument in een vroeg stadium getoetst op de werkbaarheid voor financiële ondernemingen. Er zijn meer dan zestig constructieve reacties binnengekomen van verschillende financiële ondernemingen en brancheorganisaties. De AFM heeft al deze suggesties en de nadere uitwerking daarvan onderzocht en in overweging genomen. Met een aantal partijen heeft de AFM verder gesproken over de voorstellen om achterliggende overwegingen te toetsen. Naar aanleiding van de consultatie zijn tien wijzigingen doorgevoerd in het DVD:

1. Meer flexibiliteit voor verschillende kostentarieven voor verschillende doelgroepen
2. Opnemen van eigen tekstvelden
3. Meer mogelijkheden voor toelichting van nazorgactiviteiten
4. In stap 2 wordt de analyse van het klantbeeld toegevoegd in de tekst
5. Stap 2 en 3 worden samengevoegd. Stap 3 geeft de objectieve analyse  en belangen weer
6. Objectieve analyse is niet van toepassing voor directe aanbieders
7. Bij de objectieve analyse wordt uitgegaan van het gemiddelde
8. Alleen relevante belangen voor de dienstverleningsvraag moeten worden opgenomen
9. Kostentabel wordt aangepast: advies en bemiddeling tellen niet meer op tot  totaalbedrag
10. Verschillende tekstuele verbeteringen zijn doorgevoerd

DVD-generator
Met behulp van de ‘DVD-generator’ kunnen financiële ondernemingen vanaf 1 juni 2013 een DVD aanmaken. Dit is een speciale applicatie van de AFM. Met de DVD-generator kunnen financiële ondernemingen zelf gemakkelijk een DVD maken dat voldoet aan de wettelijke eisen die vanaf 1 juli 2013 gelden. Ondernemingen ontvangen binnenkort een bericht met een uitgenodiging om hier gebruik van te maken.

Nieuws

×