Deutsche Bank: Vrouwen beleggen minder dan mannen

20 maart 2013 937

Mannen en vrouwen verschillen als het gaat om het gebruik van financiële producten. De verschillen zijn het grootst bij beleggingsproducten. Dit meldt Deutsche Bank op basis van cijfers uit de Eurobarometer.

Deutsche Bank: Vrouwen beleggen minder dan mannen

Vrouwen bezitten minder beleggingsproducten
Uit de gegevens van Eurobarometer blijkt dat slechts 9% van de ondervraagde vrouwen zegt dat ze eigen aandelen of obligaties bezitten tegen 14% van de mannelijke respondenten. Ook had slechts 3% van de vrouwelijke respondenten aandelen of obligaties gekocht in de voorgaande jaren. Bij de ondervraagde mannen was dit cijfer twee keer zo hoog.

Oorzaak ligt in beroepsloopbaan
Volgens Deutsche Bank is het niet verwonderlijk dat vrouwen gemiddeld minder financiële producten bezitten dan mannen. Dit is namelijk een weerspiegeling van de structurele verschillen in hun beroepsloopbaan. Vrouwen hebben een lagere arbeidsparticipatie, werken meer parttime en verdienen gemiddeld minder dan mannen.

Behoefte aan kennis van beleggingsstrategieën voor vrouwen
Tegen deze achtergrond is er behoefte aan kennis van beleggingsstrategieën voor vrouwen, vooral gezien het feit dat zij minder vermogen opbouwen en meer flexibiliteit vereisen door de veranderende arbeidssituaties. Vrouwen zullen andere voorkeuren hebben ten aanzien van rendementen en risico's en de tijdshorizon van investeringen.

Nieuws

×

Meer nieuws over