IG&H: Hypotheek adviesmarkt 70 procent gekrompen

21 februari 2012 Consultancy.nl

Sinds 2007 is de markt voor hypotheekadvies met maar liefst 70% gekrompen. De verwachting is dat de huidige trend richting 2014 doorzet. De grote krimp in de sector heeft niet alleen te maken met de economische recessie en problemen op de woningmarkt, maar ook door nieuwe regels op het gebied van hypotheekverstrekking en provisie. Dat concludeert adviesbureau IG&H Consulting & Interim in een onderzoek dat in januari 2012 is gehouden onder 600 hypotheekklanten.

Bekijk de presentatie van IG&H gegeven op de Hypotheek Event 2012 voor meer informatie.

Veel minder arbeidsplaatsen
De afnemende markt heeft grote gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen werkzaam in de branche. In 2007 was de hypotheek adviesmarkt goed voor 17.170 voltijds arbeidsplaatsen, in 2011 is daar slechts een derde van over (6,075 fte). De verwachting is dat eind 2013 de branche opereert met 4,295 fulltime medewerkers.

Dalende adviesprijzen
In 2007 lag de prijs per advies op €5,500. In 2011 daalde de prijs van advies naar €3,000. De IG&H adviseurs verwachten dat de prijs van advies verder zal dalen naar €1,750. Hoewel bijna 40% van de consumenten nog altijd niet beseft dat ze betalen voor hypotheekadvies, zal dat vanaf 2013 met de ingang van het provisieverbod definitief veranderen. De advieskosten worden onderdeel van de keuze van de klant en de adviseur zal zijn toegevoegde waarde moeten bewijzen (zowel ten opzichte van de concurrentie als bijvoorbeeld van online-vergelijkers).

Financieel adviseur moet op zoek naar nieuwe kansen
Omdat de impasse op de woningmarkt vooralsnog blijft voortbestaan – van de politiek worden geen drastische ingrepen verwacht – moet de adviseur ook op zoek naar nieuwe kansen in de hypotheekmarkt. Uit berekeningen van IG&H blijkt dat die mogelijkheden liggen in de markt voor onderhoud: 13% van de consumenten zegt bereid te zijn om te betalen voor advies inzake het onderhoud van hun hypotheek en dit percentage zal naar verwachting stijgen. Dit vraagt van de hypotheekadviseur een andere, integrale adviesbenadering en het inzichtelijk maken van zijn toegevoegde waarde. Hij zal scherp moeten focussen op kosten en excellente processen, zodat de klant de geboden meerwaarde echt ervaart. ff

Nieuws

×

Meer nieuws over