Bijna 5.700 consumentenmeldingen bij AFM in H1 2015

06 juli 2015 Consultancy.nl

In het eerste halfjaar van 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten bijna 1.000 meldingen per maand binnengekregen van consumenten. Meer dan de helft van de in totaal 5.653 meldingen kwam via het online kanaal binnen, de rest via de telefoon. Veel voorkomende thema’s waren hypotheken, echtscheidingen en beleggingsverzekeringen.

Als consumenten vragen of klachten hebben over de financiële dienstverlening waar zij gebruik van maken, dan kunnen zij daarmee terecht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zowel via het Meldpunt Financiële Markten als het online contactformulier van de AFM kunnen zij hun vragen of klachten melden.

AFM - Meldingen

1.000 per maand
In het afgelopen halfjaar, H1 van 2015, heeft de AFM 5.653 meldingen binnengekregen – dat zijn ruim 31 meldingen per dag. Meer dan de helft daarvan komt binnen via het online meldpunt. Van de klachten en vragen die online binnenkomen, leidt bijna de helft tot een zogenaamd signaal voor toezicht. Deze signalen kunnen betekenen dat de wet wordt overtreden of er sprake is van niet integer handelen door financiële dienstverleners, en worden gewogen op samenhang en ernst voordat er een onderzoek wordt ingesteld.

Veel van de meldingen gingen dit halfjaar over hypotheken. De meldingen die binnenkwamen gingen veelal over het provisieverbod, de advieskosten van hypotheekadviseurs en over consequenties van een echtscheiding voor de lopende hypotheek. Ook over beleggingsverzekeringen en woekerpolissen kwamen veel meldingen binnen.

Van signaal tot Onderzoek

Bijdrage
De AFM moedigt consumenten aan zoveel mogelijk hun vragen en klachten te melden bij de meldpunten van de toezichthouder. Deze leveren namelijk een waardevolle bijdrage aan zijn streven naar eerlijke financiële markten. De meldingen via het online contactformulier worden door de AFM waardevoller bevonden, vanwege de mogelijkheid om documenten en bewijs bij de meldingen aan te leveren. Ter illustratie, van de telefoonmeldingen leidt maar 10% tot een signaal voor risico-gestuurd toezicht, tegenover de bijna 50% van de online meldingen.

Nieuws

×