Roland Berger: Nieuwe strategie vermogensbeheerders

20 februari 2012 Consultancy.nl

De markt voor vermogensbeheer staat aan de vooravond van een structurele hervorming. Zwaardere concurrentie, veeleisende klanten en beperkte groei in de Europese en Amerikaanse markten dwingen vermogensbeheerders ertoe om een nieuwe koers te kiezen, willen ze winstgevend blijven. Dit blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants. Alleen de aanbieders die zich focussen op hun kerncompetenties en een flexibele kostenbasis garanderen, zullen het redden in deze markt. In het licht van de recente onrust op de vermogensmarkt wordt ook de rol van de risicomanager steeds belangrijker, zo concludeert het strategisch adviesbureau.

Flexibele bedrijfsmodellen
Na de eerste financiële crisis in 2008, toen investeerders aanzienlijke verliezen leden en grote bedragen terugtrokken, steeg in 2010 het vermogen in beheer wereldwijd weer tot 76 biljoen dollar. De markt in de Verenigde Staten vertoonde echter een neerwaartse trend met een krimp van 1% per jaar en in Europa is er nauwelijks groei geweest. Met respectievelijk 7% en 10% zit de meeste groei in de opkomende markten in Azië en het Midden-Oosten. Door de beperkte groei van de mondiale markt komen de marges onder druk te staan. "Om in te spelen op deze margedruk is het zaak dat vermogensbeheerders keuzes maken en zich richten op waar ze goed in zijn. Hiervoor zijn flexibele bedrijfsmodellen nodig," aldus Mark de Jonge, partner van Roland Berger in Nederland.

Flexibele bedrijfsmodellen
Flexibele bedrijfsmodellen worden gekenmerkt door een toenemende mate van specialisatie binnen de waardeketen. Marktcycli worden immers steeds korter en de markt zal voorlopig nog onstabiel blijven. "Als de storm in de vermogensmarkt niet gaat liggen, zullen sommige aanbieders in grote problemen komen," waarschuwt De Jonge. Middelgrote vermogensbeheerders zullen het moeilijk krijgen als zij honderden fondsen aanbieden en zichzelf niet alleen als aanbieder van traditionele beleggingen willen positioneren, maar ook als expert in alternatieven zoals private equity, hedge funds of onroerend goed. De Jonge: "Er is een trend naar niche aanbieders op een specifiek terrein van vermogen. In de toekomst zullen aanbieders zich ook meer moeten richten op hun kerncompetenties en zich compleet terugtrekken uit sommige categorieën vermogen. Daarbij dienen deze partijen zich te richten op de activiteiten in de waardeketen die zij echt beter kunnen uitvoeren dan een andere partij"

Grote vraag naar risicomanagement
Om de sterke concurrentie te overleven, moeten vermogensbeheerders zich nog meer richten op de individuele behoeften van hun klanten. De Jonge: "Klanten zijn tegenwoordig veel beter geïnformeerd over beleggingsmogelijkheden. Ze treden zelf professioneler op en zijn zich ook veel bewuster van de risico's dan een aantal jaar geleden. Sinds de kredietcrisis hebben beleggers een sterke afkeer van risico's gekregen. Het gaat niet alleen om rendement, maar steeds meer ook om behoud van kapitaal. Dat betekent dat de rol van risicomanagers steeds belangrijker wordt. Zij zijn degenen die moeten zorgen voor veilige standaarden voor beleggingsproducten en moeten helpen het vertrouwen weer op te bouwen tussen vermogensbeheerders en klanten."

Nieuws

×