ASN Bank wint Web Service Scan Internetbankieren

12 mei 2015 972

Volgens onderzoeksbureau WUA! komt ASN Bank als de beste uit de bus op het gebied van internetbankieren. WUA! onderzocht de internetbankieren websites van vijf Nederlandse banken. ASN Bank scoorde met een 8,6 het hoogste ten opzichte van concurrenten ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS Bank.

Ondanks dat het gebruik van internetbankieren ruim is ingehaald door mobiel bankieren blijft deze vorm om de dagelijkse bankzaken te regelen populair bij veel mensen. Betalingen versturen en banksaldo checken zijn veel gebruikte functionaliteiten van de online bankomgeving voor consumenten, maar banken bieden steeds meer functies online aan. Maar hoe eenvoudig is het eigenlijk voor consumenten om al deze verschillende diensten te vinden in het oerwoud aan functies? En als zij de dienst vinden die zij zochten, lukt het ze dan om de aanvraag of activatie daarvan succesvol af te ronden?

ASN Bank wint Web Service Scan Internetbankieren

Web Service Scan
Onderzoeksbureau WUA! heeft in februari, maart en april 2015 een online service Internetbankieren surveyonderzoek uitgevoerd waarin de internetbankierensites van vijf Nederlandse banken onder de loep zijn genomen; ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank en SNS Bank. 3.000 respondenten – allen klant bij een van de vijf banken – werden in de zogenaamde Web Service Scan gevraagd op de internetbankierensite 6 specifieke servicevragen uit te voeren. Het ging om de volgende zes opdrachten:

  • het downloaden van rekeningafschriften of mutaties;
  • het laten blokkeren van een pas;
  • een onterechte incasso ongedaan maken;
  • het doen van een spoedoverboeking;
  • inzicht krijgen in uitgaven; en,
  • pinnen buiten Europa activeren.

ASN Bank bleek de servicekoning van de vijf banken te zijn en biedt de beste service bij het oplossen van de vragen. 94% van de respondenten die klant zijn bij de ASN Bank kan deze opdrachten met succes uitvoeren op de website. “Daarmee scoorden wij het hoogste succespercentage van de vijf banken. Wij zijn blij met deze score en blijven werken aan verbetering van onze online dienstverlening”, aldus ASN Bank over de winst in de Web Service Scan.

De gemiddelde scores van de banken liggen echter dicht bij elkaar. Waar ASN Bank het beste scoort met een gemiddelde 8,6 als rapportcijfer, scoort de verliezer slechts 0,5 lager. “Per opdracht variëren de service-uitslagen daarentegen soms sterk. ASN Bank slaagt er als enige bank in om bij iedere opdracht op ieder onderdeel een plaats in de top3 te behalen”, aldus de onderzoekers van WUA!. Zij openbaarden alleen de cijfers van ASN Bank op hun website.

Online populair
Voor alle respondenten, ongeacht bij welke bank zij hun bankzaken regelen, ligt de voorkeur bij het online oplossen van servicevragen. Toch heeft zo’n 20% moeite met het oplossen van een of meer van deze vraagstukken. Veel ruimte voor verbetering dus.

Om de oplossingen op deze servicevragen te vinden wordt vaak de zoekfunctie op de site gebruikt. ASN Bank vertelt trots: “Klanten waardeerden vooral de zoekfunctie, waardoor zij snel relevante informatie kregen, en het heldere taalgebruik.”

Nieuws

×