DNB organiseert SEPA voorlichting voor adviesbureaus

03 februari 2012 Consultancy.nl

Op 6 maart organiseert De Nederlandsche Bank (DNB) een voorlichtingssessie voor de adviesbranche gericht op SEPA. DNB organiseert de bijeenkomst omdat het de belangrijke rol die door adviseurs wordt gespeeld tijdens de implementatie van SEPA herkent. Belangrijke aandachtspunt hierin is dat consultants over de juiste informatie beschikken met betrekking tot onder andere productmigratie (incl. niche producten), tijdslijnen, boodschappen in de nationale publiciteitscampagne en de rol van de diverse coordinerende organen.

SEPA voorlichtingssessie voor adviseurs
Datum: dinsdag 6 maart, van 14.00 tot 17.00
Locatie: DNB kantoor in Amsterdam. 
# adviseurs: per adviesbureau kunnen maximaal 2 consultants aan de sessie deelnemen.

Programma en onderwerpen:
- Verordening inzake de einddata voor het gebruik van nationale betaalproducten en implicaties 
- Migratieplan SEPA Nederland
- Rol van het DNB programmabureau SEPA
- Standaarden en implementatierichtlijnen
- Communicatie en voorlichting inclusief de nationale publiekscampagne

Het definitieve programma wordt in de loop van februari vastgesteld. Het programma wordt afgesloten met een informele borrel.

Aanmelden
Geinteresseerde adviseurs kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan het programmabureau SEPA van DNB: programmabureauSEPA@dnb.nl. De inschrijfperiode sluit op donderdag 23 februari. Voor meer informatie over de SEPA bijeenkomst kunt u contact opnemen met dhr. Gaston Aussems via g.j.a.aussems@dnb.nl of 020-5242145/06-31028782.

Over SEPA en de rol van DNB
Het initiatief SEPA, “Single Euro Payments Area”, heeft de doelstelling om één uniforme Europese betaalmarkt te implementeren in de eurolanden. Met de invoering van SEPA kunnen consumenten binnen het euro-gebied met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere landen betalen. De uitrol van SEPA in Nederland wordt gecoordineerd door DNB. DNB heeft de taak om alle relevante partijen in Nederland te betrekken bij de ontwikkeling van SEPA en het bewaken van de maatschappelijke efficiëntie, veiligheid en continuïteit van het betalingsverkeer in Nederland bij de omvorming van de huidige Nederlandse betaalmarkt naar SEPA. Daarnaast is de DNB verantwoordelijk voor het bijdragen aan communicatie over SEPA richting de maatschappij.

Nieuws

×