NVB steunt voorstellen voor Europese kapitaalmarktunie

23 februari 2015 1042

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt de voorstellen van de Europese Commissie op weg naar een Europese kapitaalmarktunie. De voorstellen stimuleren vrij verkeer van kapitaal, verminderen verbrokkeling van financiële markten en dragen zo bij aan economische groei.

Om de Nederlandse economie optimaal te kunnen ondersteunen, moeten Nederlandse banken grensoverschrijdend kunnen opereren, met Europa als thuismarkt. Geïntegreerde Europese kapitaalmarkten zijn daarbij een vereiste, aldus de NVB. De kapitaalmarktunie moet zorgen voor een efficiënte, concurrerende en diverse Europese kapitaalmarkt en is daarmee – in combinatie met de Europese bankenunie - van groot belang voor Nederlandse banken.

NVB steunt voorstellen voor Europese kapitaalmarktunie

Financieringsaanbod

Volgens de NVB doen de voorstellen van de Europese Commissie recht aan de belangrijke rol voor de banken bij de financiering via de kapitaalmarkt. De verbreding van het financieringsaanbod naar alternatieve vormen die de Commissie door het verder ontwikkelen van kapitaalmarkten nastreeft, is van belang voor het Europese midden- en kleinbedrijf. Ook op nationale schaal zet de Nederlandse Vereniging van Banken zich hiervoor in.

Regelgeving

De NVB pleit voor een beoordeling van de impact van bestaande en voorgenomen regelgeving in het kader van de ‘Capital Markets Union’. De plannen voor een Financiële transactietaks en de structurele hervormingen in de bankensector (waaronder scheiding van activiteiten) zorgen voor hoge transactiekosten en hebben een negatief effect op rol van Europese banken bij het onderhouden van markten. Zo zullen de kosten voor de essentiële rol van ‘market making’ door banken hoger worden en liquiditeit zal wegvloeien uit de Europese kapitaalmarkten. Dit ondermijnt het succes van de kapitaalmarktunie.

Securitisatiemarkten

Tot slot vraagt de NVB om haast te maken met het bevorderen van de securitisatiemarkt. Het opleven van de Europese securitisatiemarkt is belangrijk voor Nederland. Afspraken over standaardisatie en betere informatie over de onderliggende leningen zouden kunnen bijdragen aan het bevorderen van securitisatiemarkten en daarmee aan de financiering van de Nederlandse economie.

Nieuws

×