RBS: Lage kosten leveren meer pensioen op

14 oktober 2014 Banken

Het belegd vermogen van pensioenfondsen in Nederland bedraagt tweemaal ons nationaal inkomen en driemaal onze staatsschuld. Met zo’n grote zak geld hebben de pensioenfondsen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom pleit Jacco Heemskerk, directeur van Stichting Pensioenfonds RBS Nederland en vice-president van de CFA Society Netherlands, op het kennisplatform 10TALKS voor een actievere rol van pensioenfondsen bij het bevorderen van eerlijke en transparante markten.

“Wereldwijd behoren pensioenfondsen tot de grootste investeerders. Alleen al in Nederland is €1300 miljard belegd door pensioenfondsen en verzekeraars. Zij beleggen uw en mijn besparingen om daarmee onze toekomstige pensioenen te kunnen betalen. De kracht van beleggen is dat je door rendement-op-rendement over langere periode een behoorlijk bedrag kunt opbouwen. Hoe hoger de rendementen des te sneller dit gaat”,  start Heemskerk z’n betoog op 10Talks.

RBS - Pensioen

Kosten hollen pensioenresultaat uit

“De verwachtingen voor rendementen op vrijwel alle vermogenstitels zijn op dit ogenblik echter laag. De lange risicovrije rente ligt momenteel zelfs onder de 2%. Dat betekent dat de vermogensbeheerkosten flink drukken op het pensioenresultaat. En dat is jammer. John Bogle stelde onlangs in het Financial Analysts Journal zelfs dat beleggen tegen lage kosten tot 65% meer oplevert aan pensioen”, aldus Heemskerk.

Kosten de baas

“Minder nog dan in verzekeraars en banken hebben we vertrouwen in onze pensioenfondsen. Ten dele komt dat doordat toezeggingen niet zijn nagekomen. Veel fondsen kunnen de koopkracht van de pensioenen niet op peil houden of hebben de toezeggingen aan deelnemers gekort. We worden in onze portemonnee geraakt.”

“Vorig jaar was de consumentenprijsinflatie 1,42% en waren de gemiddeld gerapporteerde kosten voor vermogensbeheer 0,63%. Waarmee duidelijk is dat een deel van de indexatie terugverdiend kan worden door te letten op de kosten van vermogensbeheer. Bogle in zijn pleidooi voor passief beheer komt een totaal kostenpercentage van 0,06%, minder dan eentiende van wat het gemiddelde pensioenfonds rapporteert. Makkelijker wellicht om op de kosten te letten dan in een laag renderende omgeving tegen hogere kosten actief te zoeken naar hogere rendementen. Zeker als gemiddeld genomen het resultaat gelijk is.”

Jacco Heemskerk - RBS

“Over ons totale door pensioenfondsen beheerde vermogen betalen we gezamenlijk ruim zeven miljard euro per jaar aan vermogensbeheerkosten. Minimaal. Want nog niet alle pensioenfondsen rapporteren volledig hun kosten en er is nog geen eenduidige kostenstandaard.”

“Waar geven we dit geld nu eigenlijk aan uit? Sommige kosten zijn onmiddellijk zichtbaar. De management fee of de in- en uitstapvergoeding bijvoorbeeld. Andere zijn subtieler, zoals transactiekosten binnen fondsen, provisievergoedingen aan intermediairs en transitiekosten. Indirecte kosten zoals prijsimpact van een ingelegde order, de timing van die order of de opportunity cost worden niet gemeten. Het gederfde rendement van een kaspositie bij actief management wordt ook dikwijls niet meegenomen. Een laatste categorie kosten zit in producten die onnodig gelaagd zijn en waarvoor goedkopere alternatieven beschikbaar zijn”, aldus Heemskerk op kennisplatform 10Talks.

De rol van pensioenfondsen

“Onze pensioenfondsen zijn door hun enorme grootte een dominantere marktpartij dan zij zelf beseffen. Ze zijn, mits goed georganiseerd, in staat om de spelregels in onze industrie bij te stellen. Bijvoorbeeld door voor onze deelnemers inzicht te krijgen in de kosten en deze kritisch te beschouwen. Door verstandige keuzes te maken over het beleggingsbeleid. Door beter bestuur en grotere professionaliteit. Door eerlijk te zijn over de verwachtingen en voorzichtig met toezeggingen. Door het gesprek aan te gaan met beleidsbepalers bij bedrijven en overheden als het gaat om duurzame resultaten op lange termijn. Niet langer als sector in de slachtofferrol maar met opgestroopte mouwen meewerken aan de oplossingen van morgen”, aldus Heemskerk.

Eerlijke en transparante markten

“CFA Instituut is overtuigt van het belang van eerlijke en transparante markten. Als financiële professionals hebben wij hier allemaal baat bij. Markten waarin wij immers zelf de hoofdrol spelen. Om ’s ochtends jezelf in de spiegel te kunnen kijken. Om het vertrouwen van onze klanten te kunnen terugwinnen en vasthouden. Om een maatschappelijk rol van betekenis te kunnen blijven spelen”, aldus Heemskerk.

Nieuws

×