Financiële gastles heeft positief effect op leerlingen

05 september 2014 Banken

De financiële gastlessen die medewerkers van banken tijdens de Week van het geld in het basisonderwijs verzorgen hebben een duidelijk positief effect op kinderen uit groep 7 en 8. Bij twee derde van de leerlingen is de kennis op het gebied van geldzaken na één gastles toegenomen. Dat blijkt uit een evaluatie van het Nibud en de Hogeschool Utrecht naar het effect van de lessen.

Al na één gastles is de kennis op het gebied van geldzaken bij twee derde van de leerlingen toegenomen. Het aantal goede antwoorden op een toets steeg na de les met 11 procent van 54 naar 65%.

Financiële verantwoordelijkheid

De financiële kennis en vaardigheden van leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs zijn vaak nog onvoldoende. Dat is zorgelijk omdat kinderen op die leeftijd steeds meer financiële verantwoordelijkheid krijgen. Lenen begint vaak al vroeg, schulden vormen voor jongeren een toenemend probleem.

Bank voor de klas

Bijna de helft (47%) van de mensen zegt nooit financiële educatie te hebben gekregen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van de ING, Financial Education 2013. Als het aan banken ligt gaat dit snel veranderen. Meer dan honderd middelbare scholen starten dit jaar met het lespakket ‘Ik en Geld’ van de NVB.

Bank voor de klas

Dit jaar vond in maart de  4e editie van de ‘Week van het geld’ plaats, een groot onderwijsproject van platform ‘Wijzer in geldzaken’, dat de algemene doelstelling heeft consumenten wijzer te maken in geldzaken. De Week van het geld richt zich specifiek op jongeren. Tijdens deze week hebben banken, middels het ‘Bank voor de klas’ initiatief, zo’n 4.000 financiële gastlessen verzorgt voor ongeveer 140.000 leerlingen.

Financiële zelfredzaamheid

Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Financiële kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk bij het plannen van geldzaken en om problematische schulden te voorkomen. De bovenbouw van de basisschool is een goede periode om aan die kennis en vaardigheden te werken, want kinderen krijgen op die leeftijd steeds meer financiële verantwoordelijkheid. Daarin moeten ze begeleid worden. In de eerste plaats thuis, maar ook op school kan financiële educatie kinderen ondersteunen.

Nieuws

×

Meer nieuws over