ING moet nog eens 1.400 banen schrappen in Nederland

13 februari 2013 Banken

Bij de presentatie van haar jaarcijfers kondigde ING aan haar reorganisatieplannen te moeten uitbreiden waardoor nog eens 1.400 banen verloren gaan in Nederland. De reductie van 1.400 FTE komt bovenop de reeds aangekondigde reductie van 2.700 FTE. Het nettoresultaat van ING Groep over heel 2012 bedroeg €3.894 miljoen ten opzichte van €5.766 miljoen in 2011.

Aanpassen aan de behoeftes van onze klanten

Bestuursvoorzitter Jan Hommen sprak in zijn toelichting over de impact van de veranderde behoefte van haar klanten op het business model van ING. "“Doordat de wereld om ons heen verandert, verandert ING eveneens. We willen voldoen aan de snel veranderende behoeftes van onze klanten en operationeel uitstekende prestaties realiseren. Zowel in Nederland als in België hebben we goede vooruitgang geboekt met verbetering van onze dienstverlening. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in IT omdat klanten steeds meer gebruik maken van mobiel bankieren. De ontwikkeling van onze organisatie moet gelijke tred houden met de ontwikkelingen in ons ondernemingsmodel".

Transformatieprogramma uitgebreid

Bij Retail Banking Nederland wordt het transformatieprogramma dat in 2011 is gestart verder uitgebreid. Dit zal resulteren in extra boventalligheid van ongeveer 1.400 personeelsleden ultimo 2015 en een kostenverlaging van €120 miljoen per jaar vanaf 2016. De reductie van 1.400  FTE komt bovenop de reeds aangekondigde reductie van 2.700 FTE.

 ING - Kostenreductie

Deze initiatieven komen bovenop de eerder aangekondigde maatregelen bij Commercial Banking en Insurance Europe. Het personeelsbestand van ING Bank in Belgïe zal naar verwachting in 2015 met 1000 FTE afnemen door natuurlijk verloop.

2012 was een overgangsjaar

In de toelichting op de jaarcijfers bestempelde de topman 2012 als een overgangsjaar. "2012 was een jaar van grote verandering voor ING waarin we standvastig hebben doorgewerkt aan de herstructurering van de Groep, ter voorbereiding op de zelfstandige toekomst van het Bank- en het Verzekeringsbedrijf”, aldus Jan Hommen, bestuursvoorzitter van ING Groep. “In het vierde kwartaal hebben we twee belangrijke desinvesteringen aangekondigd binnen onze Aziatische verzekerings- en vermogensbeheerbedrijven. We hebben de registratie voor de beursnotering van ons Amerikaanse verzekeringsbedrijf ingediend, en we hebben overeenstemming bereikt met de Europese Commissie waardoor we meer tijd en grotere flexibiliteit hebben voor de herstructurering.

Daarnaast heeft de bank haar kapitaalpositie verder kunnen verstreken. "De Bank heeft vooruitgang geboekt met balansoptimalisatie en het genereren van kapitaal om te kunnen voldoen aan de Basel III-eisen. Tegelijkertijd is €1,125 miljard gefinancierd ten behoeve van terugbetaling aan de Nederlandse Staat en is een extra €1 miljard aan de Groep bijgedragen om de kernschuld te verminderen.”

Onderliggende jaarresultaten op niveau gebleven

Volgens ING zijn de jaarresultaten goed op niveau gebleven, ondanks dat de staatsschuldencrisis in Europa en het zwakke economische klimaat gedurende heel 2012 aanhielden. De onderliggende nettoresultaten voor de Groep bedroegen EUR 2.603 miljoen, 5,2% lager dan in 2011. De daadwerkelijke nettowinst daalde van € 5.766 miljoen in 2011 naar 3.894 miljoen in 2012.

ING - Resultaten 2012

 

Nieuws

×