“Wil je als sector echt impact hebben op Europees beleid, dan moet je er snel bij zijn.”

25 november 2021 Banken.nl 3 min. leestijd

Het overgrote deel van de wetgeving voor banken komt uit Brussel. Tijdens het wetgevingsproces moeten Europese beleidsmakers ook informatie krijgen over de impact van Europese regels op Nederlandse banken en hun klanten. Vanuit hartje Brussel werkt er niet één, maar werken twee public affairs-adviseurs van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Hard nodig, want het Europese wetgevingstraject is een lange democratische rit waar je snel bij moet zijn wil je als sector echt impact hebben, aldus PA-adviseur Alida Lugonja.

“Een lange democratische rit inderdaad, want er moeten compromissen worden gesloten tussen alle 27 EU-lidstaten en het Europees Parlement van ongeveer 705 leden,” begint Lugonja: “Niet zelden liggen de standpunten tussen landen of politieke groepen ver uit elkaar. Regelmatig nemen onderhandelingen over een wetsvoorstel járen in beslag. Neem het Europees Depositoverzekeringstelsel - sluitstuk van de BankenUnie. Dat stelsel werd in 2015 voorgesteld en de onderhandelingen lopen nu nog. Wat ook voorkomt, is dat voorstellen worden ‘gepauzeerd’ of ‘opgeknipt’, tot een gunstiger politiek getij.”

The devil is in the details

Het Europese wetgevingstraject kent vaste stappen, zegt Lugonja: “Voorafgaand aan elk wetgevingsvoorstel is er bijvoorbeeld een consultatieperiode. Daarin kunnen burgers en sectoren, zoals banken hun feedback geven. Dan is het belangrijk dat je daarvan op de hoogte bent en je standpunt al enigszins ontwikkeld hebt.  Wil je als sector echt impact hebben op het Europese beleid, dan moet je er snel bij zijn.”

Alida Lugonja, PA-adviseur, NVB

Brussel kent ook zeer complexe besluitvormingstrajecten. Lugonja: “Zo is er onderscheid tussen level 1 en level 2 regelgeving. De politieke doelen en hoofdlijnen – waarin het Europees Parlement en EU-lidstaten een belangrijke stem hebben – worden vastgelegd in richtlijnen en verordeningen. Dit wordt ook wel level 1 genoemd.  De technische uitwerking van de primaire wetgeving wordt level 2 genoemd. Level 2 betreft zaken die minder politiek zijn, maar die voor banken van groot belang"

"De technische details of standaarden bepalen immers hoe de wetgeving in de dagelijkse praktijk vorm krijgt. De Europese Commissie schrijft deze standaarden met behulp van experts uit de lidstaten. Het Europees Parlement en de Raad hebben als medewetgevers de mogelijkheid bezwaar te maken. Hier geldt het motto: ‘The devil is in the details’. Want of iets werkbaar is of niet, wordt in deze regels bepaald.”

Dashboard voor banken

Het tijdig infomeren en dus betrekken van leden bij Europese wetgeving en -beleid is voor de NVB van groot belang, onderstreept Lugonja: “Voorheen stuurden wij wekelijks een update: de EU Legislation Monitor. Nu is er iets nieuws in het NVB Ledennet: het EU Legislation Dashboard. Een handige tool, omdat het dashboard een compleet overzicht geeft van alles wat er gaande is op het gebied van Europese regelgeving voor banken."

"Iedereen die een e-mailadres bij een bank heeft, heeft in principe toegang tot het NVB Ledennet en daarmee dus ook tot het Legislation Dashboard. Je kunt instellen over welke thema’s je geïnformeerd wilt worden. Bijvoorbeeld over crypto’s of anti-witwasregelgeving. Je ziet er aangenomen wetgeving, maar ook politieke analyses en alle wetsvoorstellen die er nog aan zitten te komen. Het dashboard functioneert dus als ‘early warning mechanism’.”

Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.