KAS BANK: Investeringen in clustermunitie verboden

19 december 2012 Banken..nl

Vanaf 1 januari 2013 zijn directe investeringen door financiële instellingen in clustermunitie wettelijk verboden. Het verbod is opgenomen in de Wet op Financieel Toezicht (Wft). Het toezicht op de naleving van het verbod ligt bij de Autoriteit Financiële Markten. Om te voorkomen dat het verbod op clustermunitie onbewust wordt overtreden, is het aan te raden dergelijke investeringen uit te sluiten in uw beleggingsbeleid, aldus KAS BANK.

Verantwoord beleggen

Voor financiële instellingen wordt verantwoord beleggen een belangrijker uitgangspunt bij het bepalen van het beleggingsbeleid. Naast het behalen van een goed rendement tegen beperkte risico’s, wordt er bewuster rekening gehouden met de invloed van beleggingen op het milieu, mensenrechten, arbeidsnormen en corrupte overheden. Meerdere financiële instellingen hanteren inmiddels een lijst van uitgesloten beleggingen waaraan hun vermogensbeheerder(s) zich dienen te houden. De United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) vormen hierbij een goed uitgangspunt.

Principles for Responsible Investment

De UN PRI bieden richtlijnen voor beleggers en vermogensbeheerders om de ESG voorschriften op te nemen in hun beleggingsprocessen en daarmee in overeenstemming te brengen met de fiduciaire verplichtingen. Naast de vooraf bepaalde uitsluitingen kan een pensioenfonds lopende beleggingen controleren op basis van de UN PRI. Ook investeringen in clustermunitie zijn in de UN PRI opgenomen. 

Nieuws

×