Hoofdeconoom ING: Niet somberen over economie

08 mei 2014 Banken,nl

De economie trekt aan. Toch is het onder economen hip om somber te zijn over de ontwikkelingen op middellange termijn. Aan dat pessimisme moet maar eens een einde komen, vindt hoofdeconoom Mark Cliffe van ING.

Herstel

De economie herstelt. De risico’s voor de wereldeconomie zijn de afgelopen tijd afgenomen, volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Maar de kans op tegenvallende groei is nog altijd groter dan de kans op meevallende groei, waarschuwt de OESO.

Positief over economie

Hip

Veel economen zijn pessimistisch over de vooruitzichten voor de wereldeconomie op de middellange termijn, stelt Mark Cliffe, hoofdeconoom van ING in zijn column in ing.world. “In 2013 hadden economen een indrukwekkende lijst met zorgpunten. Maar de angst dat het wereldwijde herstel zou ontsporen door de crisis in de eurozone, het geharrewar over de Amerikaanse overheidsbegroting of de ‘harde landing’ in de Chinese economie bleek ongegrond. Evengoed is het ook nu weer hip om somber te zijn.”

Drie zorgpunten

Op de middellange termijn hebben economen drie punten van zorg, stipt Cliffe aan. De trendmatige economische groei in de ontwikkelde landen zou minder snel kunnen verlopen dan in het verleden. Daarnaast is de vrees dat de opkomende economieën minder dynamisch worden, en tot slot herstellen de bedrijfsinvesteringen erg langzaam.

Te pessimistisch

Het goede nieuws is volgens Cliffe dat de invloed van deze factoren begint af te nemen. “Het economisch beleid wordt steeds duidelijker, of we het nu hebben over de Amerikaanse begroting of de problemen in de eurozone. De banken zijn prima op weg om te herstructureren en nieuwe financieringsbronnen dienen zich aan. Bedrijven worden door markten gestimuleerd om hun liquiditeitsoverschot aan het werk te zetten. Nieuwe technologieën zouden hierbij tijdens de volgende grote opleving een belangrijke rol kunnen spelen.”

Uit de crisis

Minister Dijsselbloem van Financiën durfde in een interview met RTL Z de stelling aan dat Nederland uit de crisis is. Hij verwacht een economische groei van 1,2% dit jaar en 1,4% in 2015. Wel is de werkloosheid nog hoog. Het herstel van de banenmarkt duurt altijd langer, stelt Dijssebloem. Marten van Garderen van het ING Economisch Bureau benadrukt dat we pas echt uit de crisis zijn als de werkgelegenheid weer aantrekt. “Als mensen op straat niet meer hun baan verliezen en weer meer gaan verdienen, pas dan hebben ze het gevoel dat ze meer kunnen uitgeven.” 

Nieuws

×