Vanessa Jeurissen-Kohn (de Volksbank) over versterking poortwachtersfunctie

25 mei 2020 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Klanten, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij moeten ervan op aan kunnen dat banken de regels naleven. Ook komt er continu nieuwe wet- en regelgeving tot stand die geïmplementeerd moet worden. Daarom investeert de Volksbank stevig in compliance en richten de bank deze afdelingen anders in. Dit was al zo en ook de corona-pandemie brengt daar geen verandering in. Directeur Vanessa Jeurissen-Kohn legt uit welke uitdagingen daarbij horen. "We willen onze poortwachtersfunctie nog steviger maken en compliance support vanuit de Volksbank hoort hierbij.’’ 

Vanessa, wie ben je en waarom ben je bij de Volksbank gaan werken?

“Ik ben moeder van twee jongens en getrouwd met Jonathan. Na meer dan de helft van mijn leven in Amsterdam te hebben gewoond, hebben we 3 jaar geleden de stap naar Bussum gemaakt. Een jaar geleden heb ik ook in mijn werk de overstap gemaakt naar de positie van directeur Compliance bij de Volksbank. Een bijzondere bank met een prachtige missie: bankieren met de menselijke maat. Ik heb altijd gewerkt voor bedrijven met winstoogmerk. Wellicht is het de leeftijd, maar ik was op zoek naar meer diepgang. De combinatie van ‘doen wat je leuk en interessant vindt’ en ‘echte waarde toevoegen’ vond ik in deze baan bij deze gave bank. 

Wat zijn de uitdagingen voor de afdeling Compliance dit jaar?

“De invulling van de poortwachtersrol is een van de vereisten voor banken. We willen deze poortwachtersfunctie nog steviger maken en compliance support vanuit de Volksbank hoort hierbij. De rol en dynamiek van compliance is eveneens aan het veranderen. Dat heeft onder meer betrekking op uitbreiding van de scope van compliance.

De traditionele focus van compliance binnen Nederlandse financiële instellingen op non-prudentiele wet- en regelgeving zoals integriteit en gedrag, verbreden wij naar onder meer prudentieel. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de afdeling substantieel zal uitbreiden met extra compliance professionals. Daarnaast, zal ook verder worden geïnvesteerd in tooling en optimalisatie van processen. Tegelijkertijd zijn er veel externe ontwikkelingen op het gebied van compliance en vraagt de toezichthouder steeds meer van ons. 

Wat zijn concrete acties om op deze uitdagingen in te spelen?

“Om goed in te kunnen spelen op deze uitdagingen, is het Compliance Verbeterprogramma opgestart. Concrete acties zijn centralisering van alle tweedelijns compliance-activiteiten door overheveling naar de afdeling Compliance. Ook een hernieuwde inrichting van de afdeling hoort daarbij, waardoor onder andere meer synergie en efficiëntie wordt behaald.

Verdere focus ligt op samenwerking, workshops voor de business en introduceren van compliance ambassadeurs binnen de bank. De processen en rapportages worden onder de loep genomen en lancering van tooling zal zijn beslag krijgen. De afdeling Compliance telt nu ongeveer 50 FTE en bestaat uit een diverse enthousiaste club professionals. Om alle uitdagingen aan te gaan zijn we fors aan het uitbreiden en hebben we veel nieuwe collega’s nodig.”

Welke invloed hebben de coronamaatregelen op de afdeling Compliance? 

Door de coronacrisis zijn de accenten in ons werk veranderd. Zo zien we een toename in pogingen tot bijvoorbeeld Whatsapp- en CEO-fraude. Ook geven we vanuit Compliance onze opinie op  productaanpassingen in het licht van de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld bij het uitstellen van hypotheekbetalingen voor consumenten en aflossingen van leningen voor het MKB. We houden daarbij onze zorgplicht scherp in het oog.

De manier waarop we werken is wel wezenlijk veranderd doordat de afdeling volledig vanuit huis werkt. Overigens, zeer indrukwekkend dat de verandering van werken ‘on premise’ naar ‘off premise’ de bank zo soepel en zonder hick-ups afging. Maar goed, langere tijd thuiswerken vraagt best veel van mensen. We missen met name het persoonlijke contact met collega’s en we bellen een stuk meer omdat je nu niet meer even langsloopt om iets af te stemmen.

We worden ook creatiever om voldoende verbonden te blijven, bijvoorbeeld door twee keer per maand een online zeepkist bijeenkomst te houden met updates wat er zoal speelt en welke successen we boeken. Ook hebben we lunch- of koffiemomenten via videobellen. We proberen de humor er een beetje in te houden door een wekelijkse nieuwsbrief waarin we foto’s van ons thuiskantoor laten zien en organiseren we diverse fotowedstrijden voor het beste corona-kapsel of beste thuis-chillplek.”  

Waarom zou iemand nu juist bij Compliance bij de Volksbank willen werken?

“Het meest in het oog springend vind ik de missie van de Volksbank, bankieren met de menselijke maat, en het zichtbaar streven naar duurzaamheid maakt het een mooi bedrijf om voor te werken. De Volksbank is een bank met korte en informele lijnen. Bij Compliance werken enthousiaste en gedreven professionals met passie voor de missie van de bank. We dagen elkaar uit om onszelf te ontwikkelen. Regelmatig worden experttrainingen, kennissessies en interbancaire werkgroepen bijgewoond. Vanuit Compliance werken we als team, en sluiten we bij de verschillende bedrijfsonderdelen aan.

We dagen elkaar uit om onszelf te ontwikkelen.

Nauwe samenwerking en goede communicatie is essentieel voor een goede voortgang binnen de Volksbank. Ook is Compliance actief in opzetten van interessante uitwisselingen, zoals met FIOD, en het deelnemen in verschillende stuurgroepen en samenwerkingsverbanden in de bancaire wereld. En er is ruimte voor snelle doorgroei, het werk laat zich goed combineren met studie. En ook niet onbelangrijk: bij ons werk je niet met oogkleppen op, maar krijg je een brede blik op de hele keten. 

De Volksbank is actief op zoek naar nieuwe collega’s om een bijdrage te leveren aan de nieuwe compliance organisatie en nodigt geïnteresseerden van harte uit om te solliciteren