IMF en Wereldbank lanceren fintech richtlijnen voor beleidsmakers wereldwijd

17 oktober 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben een paper gepresenteerd, die beleidsmakers wereldwijd kunnen aanwenden voor de opkomst van en omgang met fintech. De paper behandelt twaalf zaken om in gedachten te houden tijdens het opstellen van beleid, waarmee fintech kan groeien en tegelijkertijd het financiële systeem stabiel blijft. Staand beleid is het echter nog niet.

De paper van IMF en Wereldbank werd gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst, dit jaar op het paradijselijke Indonesische eiland Bali. Topvrouw Christine Lagarde van het IMF ziet in fintech een waardevolle bijdrage voor het toegankelijk maken van financiële diensten voor zo’n 1,7 miljard mensen die dat nu nog niet hebben.

Door fintech de juiste voedingsbodem te geven kunnen bedrijven zich zodanig ontwikkelen dat ze maximaal renderen, zonder de financiële stabiliteit in gevaar te brengen. Financiële inclusie is een belangrijk onderwerp waar beleidsmakers oog voor moeten hebben. Een ander punt is het faciliteren van een gelijk speelveld, waarop fintechs niet gelijk op grote achterstand staan van gevestigde partijen. In de praktijk is het overigens regelmatig het geval dat juist de gevestigde namen in de achtervolging moeten om concurrerend te blijven.

Oog voor risico’s

Aan de opkomst van fintech kleven echter ook risico’s, volgens de financiële organisaties. Zeker in de financiële wereld worden ze niet voor niets vaak aangeduid als ‘disruptor’, vrij vertaald als ‘verstoorder’. Verstoorder van het bestaande evenwicht, waarbij veel grote banken niet alleen tot het systeem behoren, maar soms zelfs het systeem zíjn. Door internationaal samen te werken en afspraken te maken kunnen risico’s beheersbaar blijven.

IMF en Wereldbank lanceren fintech richtlijnen voor beleidsmakers wereldwijd

Als voorbeeld van een bedreiging voor het financiële systeem noemt Lagarde de opkomst van cryptocurrency. De extreme volatiliteit van de koersen van cryptomunten kan investeerders in ernstige problemen brengen, iets waar DNB eind vorig jaar al voor waarschuwde op nationale schaal.

“Fintech kan enorme sociale en economische impact hebben voor grote groepen mensen”, aldus de Franse topvrouw van het IMF. “Elk land probeert de vruchten ervan te plukken, liefst door de risico’s zo klein mogelijk te houden. We hebben meer internationale samenwerking nodig om dat te bereiken en om te zorgen dat de fintech revolutie ten goede komt aan de meerderheid en niet slechts een selecte minderheid.”

Geen staand beleid

Beide organisaties benadrukken dat de paper nog geen staand beleid vertegenwoordigt en dat het ook nog geen concreet beleidsadvies betreft. Het IMF focust zich in eerste instantie op de invloed van fintech op monetaire en financiële stabiliteit wereldwijd. De Wereldbank richt zich op de rol die fintech speelt in het verdiepen van financiële markten, het vergroten van toegang tot financiële diensten en het versnellen van transnationale betalingen.