Plan Nederland krijgt 196.045 euro van klanten ASN

02 april 2014 Banken

Met bijna €200.000 aan financiële steun van klanten van ASN Bank kan Plan Nederland in Nepal 6.000 achtergestelde adolescente meisjes in Nepal een betere toekomst geven. Plan Nederland is één van de acht maatschappelijke organisaties in Nederland die in 2013 geld ontvingen van de ASN Bank. Zo kreeg Cordaid in 2013 een donatie van ruim €410.000. De bank doet deze donaties namens haar klanten die een spaarrekening of creditvard hebben.

Financiële steun aan 6.000 achtergestelde meisjes in Nepal
De meiden van twaalf tot zestien jaar komen drie keer per week samen in zogenaamde meidenclubs om over belangrijke onderwerpen in hun leven te praten, waardoor zij beter voor zichzelf kunnen opkomen en gemotiveerd raken om door te leren. De meiden leren van alles over hun rechten, en komen op voor verandering. Bijvoorbeeld door af te stappen op ouders die hun dochters thuis houden om ze te laten werken. Ze leggen uit waarom school voor meisjes net zo belangrijk is als voor jongens. 

Plan Nederland

Kinderen - vooral jonge meisjes - worden in Nepal traditioneel als arbeidskracht gezien en van hen wordt verwacht dat zij meewerken op het land, of zij worden te werk gesteld bij de rijke boerenfamilies als huisslaven. School en opleiding worden gewoonweg niet als optie voor mogelijk gehouden. Kinderhandel- en uitbuiting liggen op de loer, waarbij vooral jonge meisjes als huisslaven of in bordelen als prostituee in Nepal of India worden verhandeld.

Better Life Option Program (BLOP)
Met het Better Life Option Program (BLOP) in het Bardiya district, een ruraal gebied met een geschiedenis van slavernij, komen meiden tussen de 12 en 16 jaar 9 maanden 3 keer per week gedurende 2 uur per dag samen om veranderingen en belangrijke onderwerpen in hun leven te bespreken, zoals omgangsvormen, seksualiteit, veranderingen in het lichaam tijdens de adolescentie, het plannen van een toekomst, etc. Een verscheidenheid van methoden worden gebruikt, met inbegrip van tekeningen, zang en dans, discussie en activiteiten (campagnes) uitvoeren binnen de gemeenschap. De sessies worden buiten de schooluren om in de gemeenschap gegeven en meisjes kunnen op vrijwillige basis meedoen. Een jonge vrouw (18-20 jaar) wordt opgeleid als facilitator om deze sessies te begeleiden en begeleidt de meisjes als een soort mentor.

Sunita (15 jaar) ging tot voor kort niet naar school. Ze hielp gedwongen haar moeder op het land, met het hakken van stenen en met de verzorging van haar jongere broertje dat wel naar school ging. Maar sinds kort is daar verandering in gekomen. Sunita heeft hoop voor de toekomst: “In plaats van stenen hakken, leer ik nu lezen op school. De meisjesclub heeft mijn leven veranderd. Maar er zijn nog veel meer Nepalese meisjes. We willen alle ouders uitleggen waarom school voor meisjes net zo belangrijk is als voor jongens.”

ASN Bank - Nepal

Bestrijden kinderarbeid
Kinderarbeid is een hardnekkig probleem en door op verschillende niveaus tegelijk actief te zijn draagt Plan bij aan de bestrijding van kinderarbeid:
1) Plan werkt aan bewustwording van de ouders over de schade van kinderarbeid en het belang van onderwijs;
2) Plan geeft ouders toegang tot Spaar- en Leengroepen en biedt hen de mogelijkheid om hun inkomen te verbeteren, zodat kinderen niet op het land hoeven te werken;
3) Plan biedt kinderen en adolescente jongeren (vooral meisjes) betere toekomstkansen door het Better Life Options Program (BLOP) en begeleidt jongeren in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en een eigen toekomstvisie zodat zij voor zichzelf opkomen;
4) In Bangladesh vangt Plan voormalige huisslavinnen op, zorgt ervoor dat ze naar school kunnen en zo nodig medische zorg en juridische hulp krijgen. Dit project loopt tot 1 juli 2014 en zal tot die tijd worden gesteund door de ASN Bank.

168 miljoen kinderen wereldwijd aan het werk
Kinderen hebben het recht op onderwijs, bescherming tegen uitbuiting en misbruik, spelen en een veilige plek. Maar werkende kinderen krijgen dat niet. Dat waren er in 2012 wereldwijd minstens 168 miljoen volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Deze kinderen hebben geen kans onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen. Daardoor blijven zij steken in de vicieuze cirkel van armoede. Bovendien concurreren deze kinderen op de arbeidsmarkt met hun ouders, want kinderarbeid is goedkoper. Dat maakt het voor hun ouders moeilijk een leefbaar inkomen te verdienen en hun kinderen naar school te sturen. Als kinderarbeid wordt verbannen, krijgen volwassenen én kinderen een kans zich te ontworstelen aan armoede.

Automatisch sparen voor Plan Nederland
Plan Nederland is één van de acht maatschappelijke organisaties in Nederland die in 2013 geld ontvingen van de ASN Bank. De bank doet deze donaties namens haar klanten die een ASN Ideaalsparen-rekening of een ASN-creditcard hebben.

Nieuws

×