Delta Lloyd breidt marktaandeel hypotheekmarkt uit

21 februari 2014 933

Het operationeel resultaat van Delta Lloyd is in 2013 met 6% gestegen ten opzichte van 2012. De bankverzekeraar verkocht meer hypotheken en heeft haar beleggingen in aandelen verder afgebouwd. Zowel het verzekerings- als het bankbedrijf lieten goede resultaten zien. De hypotheekproductie werd bijna verdubbeld naar €1,3 miljard (2012: € 0,7 miljard).

Verdubbeling productie hypotheken 

Mede dankzij de aantrekkende Nederlandse hypotheekmarkt in de laatste maanden van 2013 steeg de hypotheekproductie van Delta Lloyd in Nederland met 85% naar €952 miljoen. Delta Lloyd wist haar maktaandeel verder uit te breiden door gunstige hypotheektarieven te bieden voor hypotheken met een laag risicoprofiel. Ook in België verdubbelde de hypotheekproductie. De marges staan daar echter onder druk door hevige concurrentie en door vervroegd aflossen.

De stijging van de hypotheekproductie gaat ten koste van de investeringen in aandelen. Door de invoering van Solvency II worden de kapitaaleisen voor aandelen zwaar gewogen en is het aantrekkelijker geworden om het kapitaal aan te wenden voor het verstrekken van hypotheken.

 Delta Lloyd - cijfers 2013

Delta Lloyd Bank

Het operationeel resultaat van Delta Lloyd Bank verbeterde sterk, vooral dankzij gestegen netto rentebaten in Nederland en lagere operatonele kosten in Nederland en België

De spaartegoeden bedroegen eind vorig jaar in totaal €5,2 miljard, een daling van 8% ten opzichte van 2012. Dit is een gevolg van het besluit van Delta Lloyd Bank om de marges te verbeteren door de rentetarieven te verlagen. De vraag naar banksparen nam wel toe.

Nieuws

×

Meer nieuws over