Citi bankiers krijgen helft bonus in cash uitgekeerd

29 januari 2014 Consultancy.nl

In de afgelopen weken maakten de Amerikaanse banken JPMorgan, Citi en Goldman Sachs en het Zwitserse Credit Suisse de bonussen van 2013 aan hun eigen medewerkers bekend. Citibank gaat dit jaar in de VS investment bankers tenminste de helft van hun bonussen in contant geld uitbetalen. Het beleid van de Amerikaanse bank staat in schril contrast met Europese banken die onder grote druk staan van overheden en toezichthouders om hun bonusbeleid te matigen.

Strenger bonusbeleid

In de afgelopen jaren deden (exorbitante) bonusvergoedingen binnen de financiële sector vaak veel stof opwaaien, zowel in Nederland als Europa. In Nederland neemt de overheid inmiddels strenge maatregelen - vanaf 2015 zal in ons land het strengste bonusbeleid gelden van heel Europa.

Citi bankiers krijgen helft bonus cash uitgekeerd

Ophef EU banken

Het feit dat Citibank veel royaler kan omgaan met bonussen dan de Europese banken zorgt voor veel ophef onder deze banken, die allereerst kampen met lagere winsten door de zware economische omstandigheden. Bovendien zien zij hun concurrentievermogen ondermijnd worden door de almaar strengere wet- en regelgeving. Hierdoor hebben banken in de UK, Duitsland en Zwitserland, onder druk van de toezichthouders en de politiek, hun cash uitbetalingen moeten terugschroeven in de afgelopen jaren. Bovendien pleiten toezichthouders er vaak voor om bonussen uit te keren in uitgestelde aandelen, om in het geval van eventuele wanpraktijken de mogelijkheid te hebben om bedragen terug te kunnen vorderen.

Citibank

Bij Citibank zullen topbankiers grote delen - variërend van 40% tot zelfs driekwart van het bedrag - van hun bonussen* voor 2013 dit jaar in geld uitgekeerd krijgen, iets wat heel normaal is bij grote Amerikaanse banken als JPMorgan en Goldman Sachs.

Citibank stelt dat zijn bonusbeleid zorgt voor een balans tussen enerzijds het aantrekken en behouden van personeel binnen de zeer competitieve marktomgeving en anderzijds de zekerheid dat werknemers worden gecompenseerd op basis van de capaciteiten en resultaten. De bank geeft verder aan dat in de VS en Europa weinig banken hun bonusstructuur hebben aangepast, maar wel nadenken hoe ze, met het oog op de verscherpte Europese regelgeving – zoals het ingestelde bonusplafonds van maximaal 2 x het jaarsalaris – hun bonusbeleid moeten voeren.

Europese banken

In Europa verschilt het bonusbeleid van de banken onderling enorm van elkaar. Diverse banken kiezen voor uitgestelde bonussen of tenminste een deel van de bonus. Barclays bijvoorbeeld stelt voor het tweede jaar op rij het complete bonusbedrag van managing directors met drie jaar uit, aldus ingewijden. Het Zwitserse Credit Suisse zou er voor kiezen om bij lagere bonussen een klein deel uit te stellen en voor de topfuncties bijna het hele bedrag. En andere banken hebben op hun beurt een bonusplafond ingesteld. Bij Deutsche Bank bijvoorbeeld is voor 2013 een maximale bonus vastgesteld op €300.000.

Het wordt voor veel bankiers afwachten hoe bonussen bij hun bank er uit komen te zien in de komende jaren. Dat met name de Europese banken hun bonusbeleid moeten imkrimpen is duidelijk, maar hoe iedere bank zijn bonusbeleid zal inrichten in de komende jaren zal de toekomst moeten uitwijzen.

* Variërend van enkele tonnen tot miljoenen.

Nieuws

×

Meer nieuws over