Opnieuw recordjaar voor Nederlandse crowdfunding

05 januari 2017 Banken.nl

In Nederland is in 2016 voor €170 miljoen gecrowdfund, een groei van 33% ten opzichte van 2015. Hoewel de groei daarmee minder sterk is dan in de voorgaande jaren, betekent dit wel een nieuw recordjaar voor de omvang van de Nederlandse crowdfundingmarkt, blijkt uit onderzoek van Douw&Koren Het geld werd geïnvesteerd in ruim 4.800 projecten.

Crowdfundingadviesbureau Douw&Koren doet ieder jaar onderzoek naar de Nederlandse markt voor crowdfunding. Het bureau brengt onder meer de marktomvang, het aantal projecten en het soort projecten in kaart. Na een reeks van jaren waarin de omvang van de markt voor crowdfunding verdubbelde, is in 2015 een omvang bereikt van €128 miljoen aan gecrowdfunde financiering. 

Crowdfunding groeit met 33 procent

Begin 2017 heeft het adviesbureau de Nederlandse crowdfundingcijfers voor 2016 gepubliceerd. Zoals na het eerste halfjaar van 2016 al duidelijk werd, is in de Nederlandse crowdfundingmarkt de groei flink afgezwakt. In H1 2016 werd in totaal voor €86 miljoen gecrowdfund, waarmee al duidelijk werd dat een nieuwe verdubbeling van de marktomvang in 2016 niet waarschijnlijk was. Nu ook H2 2016 is afgerond is het overzicht voor heel 2016 gepubliceerd. Volgens de berekeningen van Douw&Koren heeft de Nederlandse crowdfundingmarkt de afgelopen twaalf maanden een omvang bereikt van €170 miljoen - €42 miljoen meer dan in 2015 en daarmee goed voor een groei van circa 33%. 

Nieuw record
Hoewel de groei minder onstuimig is dan in voorgaande jaren, is met een omvang van €170 miljoen wel opnieuw een record bereikt. Simon Douw, een van de oprichters van het adviesbureau, vertelt: “Steeds meer ondernemers, culturele instellingen en maatschappelijke initiatieven zien in crowdfunding de manier om samen met groepen betrokken mensen projecten tot stand te brengen. Nieuwe ideeën organiseren zich meer en meer als bewegingen, en crowdfunding biedt deze initiatieven de kans om groepen mensen aan het idee te verbinden via kleine investeringen.”

Crowdfunding per categorie - Omvang

In totaal werden in 2016 4.827 projecten succesvol gefinancierd door middel van crowdfunding. Van deze projecten werden er 1.751 geïnitieerd door bedrijven en ondernemingen. De grootste groep waren echter maatschappelijke projecten, waarvan er 1.835 werden afgerond in 2016. Douw: “We zien dat mensen via crowdfunding die dingen oppakken die de politiek laat liggen. Of het nu gaat om een nieuw restaurant waar Syrische vluchtelingen werken, de tientallen crowdfunding projecten voor duurzame energie of innovaties in de zorg: via crowdfunding investeren mensen in zaken die ze de moeite waard vinden. En hopen daar vaak zelf ook wat aan over te houden, in de vorm van aflossing met rente, toegenomen waarde van hun aandeel of een beloning in natura.” Ook werden er 952 creatieve projecten gefinancierd.

170 miljoen gecrowdfund in 2017

Hoewel de maatschappelijke projecten in aantal groter zijn is het investeringsvolume in ondernemingen vele malen groter. Werd er in totaal €10,6 miljoen in maatschappelijke projecten gestoken, de ‘crowd’ investeerde maar liefst €141 miljoen in ondernemingen. Het grootste deel van de crowdfundprojecten had een leningvorm, waarbij de investeringen met rente worden terugbetaald aan de investeerders. “Maar die beloning, die krijgen investeerders niet altijd”, vertellen de onderzoekers. Investeren in crowdfunding is niet zonder risico’s, aangezien investeerders hun inleg kunnen verliezen als de onderneming zijn doelstellingen niet behaalt en de lening niet terug kan betalen. Financiële toezichthouder AFM heeft daarom het afgelopen jaar meerdere malen consumenten gewaarschuwd voor de risico’s en heeft crowdfundingplatformen opgeroepen de informatieverstrekking te verbeteren op dit vlak.

“Nu crowdfunding een steeds grotere rol gaat spelen in het financieren van initiatieven, is het zaak goed te kijken naar hoe we omgaan met de risico’s van crowdfunding, die inherent zijn aan investeren in ondernemerschap”, vertelt Douw. “Het zou goed zijn als de crowdfunding markt en toezichthouder zich daarbij kwetsbaar durven op te stellen. We merkten dat in aanloop naar de crisis financiële instellingen de risico’s probeerden weg te poetsen en toezichthouders daarom nu strenger dan ooit reguleren en toezicht houden. We hebben met crowdfunding nu juist de kans om te ontdekken hoe de omgang met risico’s bij deze nieuwe, kansrijke manier van financieren en investeren het best vorm kan krijgen. Dat vraagt niet om meer of minder regels, maar om regels die daar goed bij passen”, besluit hij.

Nieuws

×