Fitch: NL banken zwakke broeders binnen Benelux

22 januari 2014

Kredietbeoordelaar Fitch is positief over de vooruitzichten voor de Belgische en Luxemburgse banken. Voor de Nederlandse banken zijn de vooruitzichten negatief. De Belgische en Luxemburgse banken profiteren van het relatief gunstig economisch klimaat, dat hun structureel herstel bevordert. In Nederland staan de kredietscores van de grootbanken onder druk en ziet Fitch nog weinig groeivooruitzichten in de Nederlandse economie. Dat blijkt uit het Benelux rapport van Fitch.

Kredietscores Nederlandse grootbanken onder druk

Volgens Fitch is de ’outlook’ voor België en Luxemburg stabiel, terwijl voor Nederland de vooruitzichten daarentegen negatief blijken. In Nederland staan de kredietscores van ING en van ABN AMRO onderdruk door de onzekerheid over de AAA-rating. Dit komt doordat ING nog een deel van de staatssteun moet aflossen en omdat ABN AMRO nog in handen is van de overheid. Bij Rabobank ziet Fitch de druk op het huidige bedrijfsmodel toenemen.

Lagere groeivooruitzichten en naweeën recessie

De Belgische en Luxemburgse banken profiteerden van het feit dat de economie in België en Luxemburg het beter deed dan gemiddeld in de eurozone. Volgens Fitch konden de banken in deze landen zich daardoor meer focussen op herstructureren en het bijsturen van hun strategie. “De kredietportefeuilles van de Nederlandse banken zullen in 2014 daarentegen beïnvloed worden door de lagere groeivooruitzichten en de naweeën van twee jaar recessie”, stelt Fitch.

Nederlandse Banken negatief - Belgische banken positief

Weinig spaargelden beschikbaar

Verder geeft Fitch aan, dat het feit dat de Belgen nog steeds grote sommen geld op hun spaarrekening hebben staan, in het voordeel werkt van de Belgische banken. In Nederland is daar veel minder sprake van en zijn de Nederlandse banken op de markten aangewezen om voldoende geld op te halen voor hun activiteiten.

Fitch ziet Nederlandse economie stagneren

Fitch gaat er van uit dat de Nederlandse economie zal stagneren in 2014. De lage kredietvraag, het nog altijd lage consumentenvertrouwen en een lage consumptie weerspiegelen een zwak economisch herstel. Aan de daling van de huizenprijzen komt dit jaar wellicht wel een einde.

Fitch ziet stabiel economisch klimaat in België

In België blijft de woningmarkt nog altijd stabiel, zegt Fitch. Hoewel de werkloosheid iets zal toenemen in België, zal dat geen grote gevolgen hebben voor de kredietportefeuilles van de Belgische banken, verwacht de kredietbeoordelaar. De banken in België en Luxemburg profiteren van een ‘relatief goedaardig’ economisch klimaat. Wel blijven de inkomsten onder druk staan door de lage rente en de geringe vraag naar leningen.

AQR brengt mogelijk aanvullende eisen

Bij de ‘Asset Quality Review’ van de grote banken die de ECB later dit jaar uitvoert, verwacht Fitch aanvullende eisen. “Het kan niet worden uitgesloten dat er eisen komen om sommige posten, vooral hypotheken, een grotere risicoweging te geven”, aldus het ratingbureau. 

Nieuws

×