Meer dan ooit is NHG een vangnet voor restschuld

17 januari 2014 540

Nog nooit is er zoveel een beroep gedaan op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) als in 2013. Voor 4.522 huishoudens was de NHG in 2013 een vangnet voor restschuld die na een noodzakelijke verkoop van hun woning overbleef. Een stijging van 27% ten opzichte van 2012, waarin 3.548 een beroep deden op het garantiefonds.

Beëindiging van relatie belangrijke oorzaak

In 2013 was de beëindiging van de relatie in 65% van de gevallen de aanleiding voor de gedwongen verkoop met verlies, in 2012 was dit nog 61%. In 17 was werkloosheid de aanleiding voor de verkoop. "Relatiebeëindiging is bij een daling van de woningprijs een groter risico dan werkloosheid. In geval van relatiebeëindiging is bij tweeverdieners veelal sprake van een directe noodzaak tot verkoop. Bij werkloosheid kan verkoop dankzij de WW en in afwachting van ander werk worden uitgesteld en vaker worden voorkomen", aldus NHG.

Beroep op NHG groter dan ooit

“Meer dan ooit blijkt NHG een uniek vangnet voor huishoudens die na een noodzakelijke verkoop van hun woning worden geconfronteerd met een restschuld”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Zonder NHG zouden deze huishoudens nog jaren gebukt gaan onder een torenhoge schuld”. In 2013 kon in 79% van de verliezen de restschuld van de voormalige eigenaar-bewoners worden kwijtgescholden. Bij relatiebeëindiging was dat 93% en bij werkloosheid 81%.

NHG - Huizenverkoop

Vanaf 1 januari 2014 minder snel beroep op NHG mogelijk

Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met nog oplopende verliezen en, vanwege de verdere afbouw van de NHG-kostengrens met minder nieuwe garanties. Om het gebruik van de NHG beheersbaar te houden heeft de Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)* per 1 januari 2014 de voorwaarden en normen voor de NHG aangescherpt. In de Volkskrant geeft Karel Schiffer, directeur WEW, aan dat de voorwaarden zijn aangescherpt omdat steeds meer mensen gebruik en misbruik maken van NHG. Schiffer zegt dat vooral echtscheidingen te vaak als excuus worden gebruikt om restschulden op NHG af te wentelen. "Maar wij zijn geen pinautomaat", aldus Schiffer.

De strengere regels hebben tot gevolg dat een woningbezitter minder snel een beroep kan doen op NHG. Om voor kwijtschelding van de restschuld in aanmerking te komen moet de hypotheek/restschuld, na bijvoorbeeld echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, 'ondraaglijk' zijn. Het begrip 'ondraaglijk' is in de nieuwe regels per 1 januari 2014 aangescherpt waardoor een hypotheek minder snel als ‘ondraaglijk hoog’ wordt bestempeld. De WEW zal dus minder snel bijspringen.

Gerelateerde berichten

WEW: Minder snel een beroep op NHG mogelijk
Hypotheekinstelling beperkt tot nieuwe NHG hypotheken
NHG: Aantal gedwongen huizenverkopen blijft stijgen
NHG: 48% meer gedwongen verkopen met verlies

* De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft als doel bij te dragen aan een duurzaam gunstig klimaat voor het eigen woningbezit in Nederland. Met het oog op een veilige en verantwoorde financiering van de aankoop, de verbetering van de kwaliteit en het behoud van de eigen woning, verstrekt het WEW hiertoe de Nationale Hypotheek Garantie. In totaal staat het WEW garant voor ruim 1 miljoen hypothecaire leningen.

Nieuws

×

Meer nieuws over