Toezichthouders waarschuwen voor risico’s Bitcoins

19 december 2013 542

De toezichthouders EBA, DNB en AFM waarschuwen voor de risico’s van Bitcoins en virtuele valuta in het algemeen.

Europese Banken Autoriteit

Europese Banken Autoriteit (EBA) waarschuwt voor de risico's van virtuele valuta's zoals Bitcoin. EBA benadrukt in haar bericht dat consumenten niet beschermd worden door regelgeving als zij een virtuele valuta gebruiken als betaalmiddel en dat zij het risico lopen hun geld kwijt te raken.

Virtuele valuta

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwen voor de risico's van virtuele valuta's. DNB en de AFM volgen de Europese ontwikkelingen rondom virtuele valuta's op de voet.  

De Nederlandsche Bank

De opkomst en toenemende populariteit van virtuele valuta's (als bitcoin, litecoin, etc.) worden door de Nederlandsche Bank (DNB) met aandacht gevolgd. De ontwikkelingen rond virtuele valuta's gaan snel. Op dit moment is de stand van zaken als volgt: virtuele valuta's vallen buiten de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft). DNB houdt zodoende geen toezicht op deze virtuele valuta's. Evenmin houdt zij toezicht op ondernemingen die hierin handelen. DNB wijst erop dat consumenten zich hiervan bewust moeten zijn en zich dienen te realiseren welke risico's zij lopen wanneer zij valuta's als bitcoin aanschaffen. De wisselkoers is volatiel en er is geen centrale uitgever die door consumenten waar nodig aansprakelijk kan worden gesteld. Ook is het depositogarantiestelsel niet van toepassing.

Autoriteit Financiële Markten

Virtuele valuta kennen veel risico’s, waardoor de kans op teleurstellingen groot is. Mocht je overwegen bitcoins te kopen, is het raadzaam met deze risico’s rekening te houden. De wisselkoers van deze virtuele valuta schommelt sterk. Dit kan betekenen dat je in korte tijd je geld kunt verliezen. Daar komt bij dat er geen centrale uitgever van bitcoins is, in tegenstelling tot valuta als de euro of dollar. Je kunt dus geen enkele partij aansprakelijk stellen, mocht er iets fout gaan. Daarnaast is het zogenoemde depositogarantiestelsel niet van toepassing. Ook is er geen ander vangnet. Je kunt geld verliezen als de partij die je digitale portemonnee beheert, ophoudt te bestaan. Als een financieel product wordt aangeboden dat belegt in virtuele valuta, kan dit wel onder AFM toezicht vallen. Een dergelijk financieel product kan bijvoorbeeld een beleggingsobject zijn. Maar ook bijvoorbeeld een financieel instrument zoals een optie of een beleggingsfonds.

Nieuws

×

Meer nieuws over