MeesPierson: Crowdfunding voor religieuze instellingen

18 november 2013 441

ABN AMRO MeesPierson gaat via crowdfunding actief op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen voor religieuze instellingen in Nederland. De private bank van ABN AMRO begeleidt hen bij het crowdfunden en zorgt voor het online platform waarop investeerders en kerk elkaar ontmoeten.

Alternatieve bronnen van inkomsten noodzakelijk

Crowdfunding is een alternatieve manier van financieren, waarbij er direct contact is tussen investeerder en ondernemer. Kerken, maar ook andere religieuze instellingen, kunnen de inkomsten uit crowdfunding goed gebruiken. Zo had 66% van de Protestantse gemeentes in 2012 een tekort op de jaarrekening. Door minder inkomsten en het stopzetten van overheidssubsidie van het Rijk werden renovaties of noodzakelijke aankopen uitgesteld, of zelfs afgelast.

ABN AMRO MeesPierson - Religieuze instellingen

Innovatieve inkomstenbronnen

ABN AMRO MeesPierson bekijkt samen met religieuze instellingen of crowdfunding ingezet kan worden, door gezamenlijk actief op zoek te gaan naar nieuwe inkomstenbronnen. Dochteronderneming SEEDS faciliteert het online platform en begeleidt het proces. Hein van der Loo, Directeur Instituten & Charitas bij ABN AMRO MeesPierson: “ABN AMRO MeesPierson probeert door middel van crowdfunding nieuwe, innovatieve bronnen van inkomsten voor religieuze instellingen te vinden. Wij staan bestuurders graag met raad en daad terzijde. Daar is dit initiatief een mooi voorbeeld van.”

Tegenprestatie voor investering

Peter de Lange, voorzitter van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB): “De inkomsten van de kerken lopen terug. Daarom zoeken we nieuwe, eigentijdse initiatieven om onze financiële middelen te vergroten. Crowdfunding sluit daar naadloos op aan. Het gaat ons niet alleen om het inzamelen van geld. Het is ook een manier om mensen te betrekken bij onze projecten. Als dank leveren de Protestantse gemeentes een tegenprestatie aan de mensen die geld hebben gegeven.”

Over ABN AMRO MeesPierson Instituten en Charitas

Instituten & Charitas is onderdeel van ABN AMRO MeesPierson, de private bank van ABN AMRO, en richt zich op de grotere maatschappelijke organisaties. De drie primaire focusgroepen zijn fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en religieuze instellingen. Voor de religieuze instellingen biedt Instituten & Charitas onder andere het betalingsverkeer, beleggen en vermogensbeheer aan.

Nieuws

×

Meer nieuws over