DNB: Nederland klimt eindelijk uit de recessie

07 oktober 2013 Consultancy.nl

Nederland lijkt eindelijk uit de crisis te komen. Dat zegt Klaas Knot, President van De Nederlandsche Bank. Op basis van het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS), waarin de financiële stabiliteit van Nederland ieder halfjaar onder de loep wordt genomen, is Knot positief over de ontwikkelingen voor Nederland. Meerdere factoren waaraan de stabiliteit van Nederland wordt afgemeten zijn volgens hem gunstig. Niet alleen laten Frankrijk en Duitsland positieve kwartaalcijfers zien, maar ook wereldwijd is er sprake van meer economische activiteit.

Het moet raar lopen of de officiële cijfers van het CBS*, die in november verwacht worden, zullen eenzelfde trend van economisch herstel laten zien. Het aantrekken van de globale exportmarkten is hierbij een van de belangrijkste signalen voor groei. Klaas Knot voorspelt de economische groei op basis van o.a. de inkoopmanagersindex (PMI) en de verbeteringen die zichtbaar zijn in de woningmarkt.

De Nederlandsche Bank

Indicatoren

De inkoopmanagersindex (PMI) is een indicator die de economische activiteit meet. Als de PMI stijgt dan is dat vaak een goede voorspeller van economische groei. Aangezien de PMI volgens branchevereniging Nevi** afgelopen maand steeg ten opzichte van augustus en de waarde (van 53.5 naar 55.8) boven de 50 ligt, is dit volgens Knot een voorbode van groei.

Ook de stabilisering van de huizenmarkt lijkt een goede indicator van aankomend economisch herstel. Sinds het begin van de crisis en alle schandalen en onrust rondom rommelhypotheken waren consumenten huiverig voor het kopen van een huis. De alsmaar dalende huizenprijzen hielpen daarbij ook niet. Nu echter de bodem van de huizenprijzen in zicht lijkt te komen, zorgt meer stabiliteit en zekerheid binnen de huizenmarkt ervoor dat consumenten weer vertrouwen krijgen om financiële beslissingen te nemen zoals de aankoop van een huis meent Knot. Dit betekent overigens niet meteen dat de huizenprijzen weer zullen stijgen.

Dat de werkloosheid ondanks bovenstaande positieve signalen nog altijd hoog is – 2 maanden lag het werkloosheidspercentage volgens het CBS bij 8,6% – speelt volgens Knot geen cruciale rol "De werkloosheid is een vertraagde indicator, dus de ontwikkeling nu zegt iets over de economische groei van vorig jaar. Als de economie weer groet, zal het ook even duren voordat de werkloosheid daalt" aldus de DNB President.

Crisis (2007-2013†)?

Na een lange periode van economische voorspoed waarin banken floreerden beleefde de financiële wereld in Nederland in een tijdsbestek van drie jaar een kentering. De kredietcrisis van 2007 tot 2009 leidde tot een dramatische verslechtering van de balansen van de Nederlandse banken. ABN AMRO moest worden opgesplitst en genationaliseerd en ING, AEGON en SNS moesten met staatsteun overeind worden gehouden. Daarnaast ging DSB failliet en leidde het Icesave*** drama tot veel wantrouwen van consumenten in de financiële wereld. Anno 2013 is iedereen het er over eens dat veranderingen hard nodig zijn.

Vandaar dat de bankensector, deels onder politieke druk de focus nu veel meer richt op het beschermen van de consument en het centraal stellen van hun belangen, het stabieler maken van de financiële instellingen en het versterken van het toezicht op de financiële sector. Want het imago van banken heeft nogal een klap gehad – Een recent door KPMG uitgevoerd onderzoek ‘Herstel van vertrouwen binnen de bancaire sector’ bevestigt dat het vertrouwen van consumenten in banken nog steeds niet terug is. In een recent interview van KPMG met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), geeft NVB voorzitter Chris Buijink de nieuwe visie aan voor de bankensector in de komende jaren. “Een nieuwe balans. Naar een dienstbare, stabiele en competitieve bankensector”.

Kredietcrisis

Overheid

Ook de politiek is in de afgelopen jaren druk bezig geweest met het hervormen van de bankensector. Maatregelen als nieuwe kapitaaleisen (Basel3), het verplicht afstoten van bankonderdelen, en het inperken van exorbitante bonussen zijn slechts enkele voorbeelden om de stabiliteit van de sector te kunnen waarborgen. Nu ogenschijnlijk de signalen van economisch herstel zich aandienen is het aan de politiek om de economische groei niet te belemmeren. Volgens Knot vormt namelijk de overheid het grootste risico voor economische groei. “De bezuiniging van zes miljard die door Brussel is opgelegd om het begrotingstekort in toom te houden, leidt niet tot een verbetering van de overheidsfinanciën in 2014, maar moet voorkomen dat het structurele begrotingstekort verder oploopt” aldus Knot.

Krediet

Niet alleen de overheid moet de economie stimuleren vind Knot, ook de banken zouden volgens hem soepeler moeten worden in het uitgeven van krediet voor zowel organisaties als particulieren. Banken zijn namelijk nog altijd huiverig om leningen te verstrekken. Daardoor is de opkomst van nieuwe en alternatieve financieringsvormen dit jaar een grote trend. Zo stelde Robeco bijvoorbeeld onlangs dat crowdfunding snel groeit in Nederland en pleitte accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton eerder dit jaar ook voor alternatieve financiering voor het MKB.

* Centraal Bureau voor de Statistiek

** Nevi is de branchevereniging van inkoop en supply management.


*** Zes jaar na het begin van de crisis wachten met name Britse en Nederlandse gedupeerde spaarders nog altijd op hun geld dat terugbetaald moet worden door de Ijslandse bank Landsbanki die vorige week nog aangaf dat de bank meer tijd nodig heeft voor het aflossen van de schuld 

Nieuws

×