CEO Obvion: Geen verstoring woningmarkt door kabinet

30 september 2013 541

Adviesbureau BoerCroon vroeg zes direct betrokkenen om hun cijfer voor de miljoenennota. Ronald Touwslager, directeur van Obvion, gaf zijn mening over de voorgestelde maatregelen op gebied van de woningmarkt. Touwslager geeft de miljoenennota op het punt van de woningmarkt een 9.

Kabinet doet niets

De maatregelen op het punt van de woningmarkt zijn volgens Touwslager marginaal. Daarom geeft hij ook een 9 aan deze nota; omdat het kabinet de woningmarkt niet verstoort met allerlei beleids-aanpassingen. Het woonakkoord speelt een beperkte rol. Prima, Touwslager is allang blij dat ze niet opnieuw ingrijpen: ‘Het positieve dat ik van deze Miljoenennota kan zeggen is dat het Kabinet niets doet.’

‘Belastingvrij schenken wordt verdubbeld, mits besteed aan de aanschaf of aflossing van een woning. Daarmee dring je de hoge woningschuld in ons land terug. Dat is goed. Maar de groep die dit betreft is relatief klein. Een specifiek punt dat aandacht behoeft en in deze nota niet heeft gekregen, is de restschuldproblematiek. Ruim 1 miljoen huishoudens staat onder water. Dat gaat op den duur iets betekenen voor de mobiliteit op de arbeidsmarkt, wat de economie weer kan gaan raken. Dat zou de volgende crisis kunnen zijn. Tegelijkertijd ben ik er geen voorstander van om ongebreideld de restschuld mee te financieren. We zijn juist bezig om de schuldenlast naar beneden te schroeven. De les van deze crisis is : huizenprijzen stijgen niet automatisch en pensioenen zijn niet waardevast. Dus als de Nationale Hypotheek Garantie de restschuld wil meefinancieren, dan graag onder strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld alleen als iemand voor zijn werk moet verhuizen.’

Woningmarkt - Overheid

Funding-gap

Er wordt gesproken over het Nationaal Hypotheek Instituut, dat het pensioenfondsen aantrekkelijker moet maken om te beleggen in hypotheken. Touwslager: ‘Dat is een deel van de oplossing, maar verwacht er geen wonderen van. Het zal nog wel even duren. En dan nog. De funding-gap bedraagt ongeveer €300 miljard, terwijl de pensioenfondsen naar mijn verwachting hooguit €50 miljard zullen beleggen. Bovendien kunnen pensioenfondsen nu al via securitisaties beleggen in hypotheken.’

Anticipatie-effecten

Dus in deze Miljoenennota staan enkele kleinere maatregelen die op zichzelf prima zijn, maar u bent ook blij dat er niet weer tientallen aanpassingen op ons afkomen? Touwslager: ‘Juist. Je ziet in 2012 en 2013 met name anticipatie-effecten op beleidsregels als hypotheekrente aftrek en overdrachtbelasting die de markt verstoren. Uiteindelijk moet het goed komen. Vanwege kleinere huishoudens is er op langere termijn nu eenmaal meer vraag naar woningen dan aanbod. Ook de hogere huren dragen bij aan die vraag.’

Bernanke

De woningmarkt is volgens Touwslager nu gediend met rust: ‘Uiteindelijk moet die het hebben van economische groei en vertrouwen. Daar kun je geen woningmarkt-maatregel voor bedenken. Je kunt die markt niet stimuleren als de economie naar beneden gaat. Die markt hangt veel meer af van wat Bernanke zegt en doet dan of wij hier tien nieuwe dingen bedenken. Het gaat dus om de economie. En daar gaat het niet goed mee. De coalitiepartijen leggen de situatie uit als: het gaat minder slecht, de oppositie als: zie je wel hoe slecht het gaat!’

BoerCroon - Ronald Touwslager - Obvion

Lichtpuntje

En u? Touwslager: ‘De export neemt wel toe, de overheidsbestedingen nemen met €6 miljard. bezuinigingen verder af en het consumentenvertrouwen is nog steeds laag. Het daalt niet verder, akkoord. Zie dat maar als lichtpuntje. Maar het is nog steeds negatief. En als de export dan gaat tegenvallen, zijn we dat half procentje groei ook zo weer kwijt. De werkloosheid loopt verder op, de koopkracht gaat naar beneden, dus mensen zullen door deze Miljoenennota niet bepaald gestimuleerd worden om een huis te kopen. In dat licht vind ik de zes mld. bezuiniging onverstandig. Ik zou me iets minder aangetrokken hebben van Olli Rehn. In dat opzicht ben ik een hele mainstream econoom.’ 

Het interview met Ronald Touwslager is gehouden door adviesbureau BoerCroon.

Nieuws

×

Meer nieuws over