Medewerker Customer Loyalty Team Commercial Finance

ING

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: HBO/WO

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Solliciteren

CLT Member ComFin (fs 8-10)

ING bedient haar zakelijke klanten met specifieke branchekennis, goede directe kanalen en persoonlijk advies voor eenvoudige en complexe financiële vraagstukken. Bij ING Asset Based Finance sluiten wij hier op aan met onze specifieke lease- en commercial finance kennis en diensten. Onze belangrijkste driver is hierbij altijd de behoefte van onze klant: vrijheid om te ondernemen en het vinden van nieuwe waarden.

ING Asset Based Finance is nieuwsgierig, verbindend, vindingrijk en ondernemend. Met een moderne en innovatieve houding vinden wij altijd passende financiële oplossingen voor onze klanten, nu en in de toekomst. Werken bij ING Asset Based Finance betekent werken in een dynamische cultuur waarin open en directe communicatie centraal staan en waar de focus ligt op resultaat via teamwerk.

Wat ga je doen?

Je werkt in een Customer Loyalty Team met maximaal 11 andere collega’s. In de nieuwe structuur van ABF maakt het CLT ComFin onderdeel uit van de circle ABF. Opteer je voor de functie van CLT Member ComFin dan is het belangrijk dat je goede kennis hebt van de producten en diensten van ING ComFin. Binnen ComFin ontstaan 2 CLT’s, waarin zowel reguliere, structured als intensief beheer klanten worden bediend.

Je bent verantwoordelijkheid voor een betrouwbare, professionele en deskundige bediening van een groep klanten. De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:

• De opstart van nieuwe klanten;

• Contract Acceptance;

• Het dagelijkse klantcontact voor (voornamelijk) GZ, CC en IB klanten;

• Het beheer van bestaande klanten, waaronder de dagelijkse handling van het debiteuren- en voorraadonderpand in diverse productvormen (verpanding, koop, ketenfinanciering, enz.);

• De dagelijkse bevoorschotting aan klanten;

• Het beoordelen van de financierbaarheid van het debiteuren- en voorraadonderpand, mede in perspectief van de gegoedheid van de klant;

•Het risicobeheer en risicomitigatie van (het onderpand van) ComFin klanten, inclusief IB klanten.

Je handelt verzoeken End-to-End af. Je realiseert je terdege dat het klantbelang en de klanttevredenheid in belangrijke mate bepalend zijn voor het succes van ING. Je zorgt daarom samen met de andere leden van jouw team dat de dienstverlening optimaal wordt afgestemd op de specifieke behoeftes van onze klanten. Van jou wordt verwacht dat je accuraat werkt, conform het vastgestelde beleid en volgens de geldende werkinstructies. In beginsel ben je er als team voor verantwoordelijk dat aan het einde van elke dag de nieuwe instroom van vragen en verzoeken afgehandeld is;. Bovendien spreek je met elkaar af wie die dag wat gaat doen. De taakverdeling kan elke dag verschillen. Het gaat erom dat het werk goed en op tijd gedaan wordt. Soms zal het werkaanbod gedurende de dag afwijken van wat we hadden ingeschat. We verwachten dan dat je hier met je team goed op inspeelt. Dit vraagt natuurlijk wel om de nodige flexibiliteit van jouw kant, ook op het gebied van werktijden. Uitgangspunt is dat iedere CLT op werkdagen bereikbaar is van 8.00 tot 17.30 uur.

Wat vraagt deze functie van je? De nieuwe functie CLT ComFin is breed, verantwoordelijk en afwisselend. Gezien de ambities van ING ABF en onze aangescherpte positionering, wordt de functie op een aantal kernactiviteiten anders ingevuld dan in de huidige organisatie.

Het is belangrijk dat je goed kunt samenwerken, dat is nodig om 100% optimaal in een team te kunnen functioneren. Van jou wordt gevraagd dat je actief in het team meedenkt en initiatief neemt om zo op

een goede manier bij te dragen aan het teamresultaat. Daarin is het belangrijk dat je feedback geeft op het werk van collega’s, maar zelf ook goed met feedback van anderen om kunt gaan en hier echt iets mee doet. Ook vragen we van je dat je flexibel en breed inzetbaar bent; je taken verschillen immers en je moet alle werkzaamheden binnen het team uit kunnen voeren.

De belangrijkste elementen op een rijtje:

Operationeel beheer en in de afhandeling van klantverzoeken.

• Je zorgt samen met je collega’s in het team voor de verdeling van het werk en voor het tijdig, efficiënt en kwalitatief goed afronden van de klantverzoeken.

• Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve afhandeling van klantverzoeken. Je neemt hierbij ownership, ook als bij de afhandeling andere ketenpartijen betrokken zijn.

• Je streeft naar het hoogst haalbare niveau van klanttevredenheid, naar korte doorlooptijden van processen en naar een zo hoog mogelijk first-time-right-gehalte op klantverzoeken.

• Je registreert dagelijks alle verzoeken, issues, incidenten en verstoringen in de dienstverlening en je bewaakt de voortgang van de afhandeling.

• Je bent verantwoordelijk voor het verwerken, beoordelen en analyseren van het verkregen onderpand. Bovendien maak je op een professioneel en deskundig niveau analyses van het onderpand. Hierbij zorg je dat relevante klant-, sector-, markt- en productkennis worden samengebracht. Daarnaast voer je de regie over interne processen zoals de dagelijkse bepaling van de kredietruimte, bevoorschottingen, etc.

• Je hebt kennis van en ervaring met de producten en de systemen (Factorlink, FiC) van ING ComFin en je bent bereid om deze kennis continu verder te verdiepen en te verbreden.

• Je identificeert verbeteringen en je voert deze door als onderdeel van continue verbeteren

• Je voldoet in je doen en laten aan de hoogste standaarden van externe regelgevers, van toezichthouders, van de DNB, aan de business principles van ING, aan de Orange code en aan specifieke policies.

Direct klantcontact.

• Je voert op correcte wijze de afspraken uit die met de klant gemaakt zijn en je informeert de klant proactief over de voortgang.

• Je neemt direct contact op met de klant als er onduidelijkheden zijn over het verzoek van de klant.

• Je hebt uit oogpunt van operationeel beheer contact met klanten, je bent op operationeel niveau een goede gesprekspartner voor klanten en je handelt het klantcontact zoveel mogelijk zelfstandig af. Je bent ook uitstekend in staat om in te schatten wanneer het nodig is om met een Asset Specialist, een Operations Specialist, een ander CLT of met andere stakeholders te schakelen.

• Je belt debiteuren na voor recovery/restructuring klanten

Verbetervoorstellen.

• Vanuit je operationele kennis en ervaring, signaleer je proactief (commerciële) mogelijkheden om de financieringsconstructie voor klanten efficiënter in te richten. Je weegt daarbij de klant-, bank- en stakeholderbelangen zorgvuldig af, je neemt hierin je verantwoordelijkheid en je bent gericht op het behoud van een duurzame relatie met de klant.

• Je draagt actief bij aan optimale klanttevredenheid en je onderneemt initiatieven om de klanttevredenheid verder te verhogen en te borgen.

• Je draagt bij aan het realiseren van retentietargets en aan het realiseren van de commerciële doelstellingen.

Wat wordt jouw plek in de nieuwe organisatie?

Als CLT ComFin Member werk je in een CLT binnen de Circle Asset Based Finance in Bunnik. Je rapporteert aan de CLT Lead ComFin.

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: HBO/WO

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Solliciteren

Meer vacatures

Vacatures