Dialoogsessie Duurzaam Bankieren - 30 juni

Organisatie
Datum
30 juni 2015
Inschrijven voor
29 juni 2015
Type event
Doelgroep
Geïnteresseerde bankiers
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Dialoogsessie Duurzaam Bankieren
Ervaren rotten en jonge honden over de weg naar Duurzaam Bankieren

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 staat de financiële sectorvol in de schijnwerpers. Velen wijzen op structurele weeffouten in het (verouderde?!) financieel systeem die maar voortwoekeren en het vertrouwen ondermijnen.

Wat willen we?
Met het boek “Duurzaam Bankieren” en een dialoogsessie in januari* leverden we een positieve bijdrage aan de analyse van het vraagstuk en de zoektocht naar oplossingen. Daar willen we het niet bij laten. Wij willen in een vervolgbijeenkomst vooral positieve ontwikkelingenen concrete opties voor eigentijds bankieren verkennen met ‘ervaren rotten en jonge honden’. Overigens niet zonder oog voor de realiteit met taaie vraagstukken en hindernissen.

Voor en met wie?
Graag gaan wij in gesprek met degenen die nog kort werkzaam zijn in de financiële sector of op het punt staan dat te gaan doen. We verwachten dat de combinatie van rijke ervaring en frisse blikken, met mensen die passie hebben voor het vak bankieren, verrassende uitkomsten kan opleveren.

Wat gaan we doen?
De transitie binnen de financiële sector is als onderstroom al aanwezig. In de gedaante van een nieuwe generatie financiële professionals c.q. een toekomstige generatie bankiers. Deze transitie in de kiem willen we ondersteunen. We willen onderzoeken hoe het ‘nieuwe generatie bankieren’ eruit ziet en wat er nodig is om dat daadwerkelijk tot stand te brengen.

Vragen die aan de orde komen

  • Wat verbindt de jongste en de oudste generatie bankiers, waar zit hun gedeelde passie voor het vak?
  • Hoe ziet het ‘nieuwe generatie bankieren’ eruit?
  • Hoe ziet de bancaire sector er over 10 jaar uit? Hoe willen we dat die er uit ziet? 
  • Wat is er nodig om deze transities in de kiem op weg te helpen?
  • Hoe kunnen we onze eigen verantwoordelijkheid nemen?
  • Wat zijn onze eerste acties?

Aanpak vanuit diverse perspectieven
De aanpak bestaat uit een werksessie met een binnenring die bestaat uit ‘frisse blikken en rijke ervaring’ en een buitenring met meedenkers vanuit diverse perspectieven. Bijvoorbeeld: het perspectief van de klant, het perspectief van vrouwen op het tot nu toe door mannen gedomineerde systeem, het perspectief van duurzaamheid en het perspectief van de wetenschapper.

Doel
Komend najaar verschijnt de het boek “Duurzaam Bankieren”. De bijeenkomst levert daarvoor input op. Het gesprek dat we voeren is voor alle deelnemers verrijkend.

Doe je mee?
Graag nodigen we mensen binnen en buiten de bankierswereld uit, die zich betrokken voelen en een positieve bijdrage willen leveren aan deze verkenning. De kritiek is wel duidelijk, de wegen naar eigentijds en toekomstig bankieren nog nauwelijks. Aan dat laatste willen we aandacht en energie geven om een wenkend perspectief voor de bancaire sector te genereren.

Initiatiefnemers zijn de auteurs van Duurzaam Bankieren

** in samenwerking met het Instituut voor Zingevende Besliskunde en talentenorganisatie Studelta.Datum:
30 juni 2015
Locatie: Studelta, Johan van Hasseltweg 39M, Amsterdam
Tijd: 16.00u - 19.00u, inclusief borrel 
Aanmelden kan bij: Martijn Morren, martijnmorren@studelta.nl 


 

* Zie voor een korte samenvatting van het symposium “Duurzaam Bankieren”:

** De auteurs van Duurzaam Bankieren:

Dr. Aart Bontekoning is veranderkundige en generatie-expert, promoveerde in 2007 op “Generaties in organisaties, de verborgen krachten van onze sociale revolutie”.

Dr. Tony de Bree,
werkte 26 jaar in de >inanciële sector bij Amro en ABN Amro. Hij was o.a. senior management consultant bij Corporate Internet & IT Strategy en splitsingsmanager na de vijandige overname in 2007. Hij promoveerde in 2001 op de ondergang van ABN Amro en ING tgv nieuwe ICT. Hij is digitaal strateeg en succesvol online ondernemer, adviseert management en start-ups en is gastdocent en spreker op events. Hij is de auteur van ‘Dagboek van een bankier’ (2013) en ‘Dinosauriër of krokodil’ (2014).

Drs. Martijn Jeroen van der Linden, werkte 5 jaar voor ING, is verbonden aan de Stichting Ons geld en doet promotieonderzoek (TU Delft) naar het geldsysteem.

Dr. Rudy Snippe, is zelfstandig adviseur en lector aan de hogeschool Inholland. Hij promoveerde in 2012 met onderzoek naar ontwikkeling en innovatie in kennisintensieve bedrijven en is auteur van ‘Doorbreek uw bedrijfscultuur’ (2014).
Owen de Vries, werkte meer dan 20 jaar bij ABN Amro o.a. als begeleider van insolvente bedrijven bij Bijzonder Beheer en als Senior Productmanager Maatwerkkredieten. Hij is nu gastspreker, strategisch adviseur voor banken en auteur van ‘Heartful Banking’ (2013).

Herman Gels, werkte bij Cap Gemini en als topadviseur voor de gemeente Amsterdam en is o.a. auteur van ‘Re>lexieve economie’ (2001), en ‘Economie – bevrijd van kapitalisme’ (2014).

Dr. mr. Ben Verleg, is zelfstandig adviseur en oprichter van het Instituut voor Zingevende Besliskunde, promoveerde in 2012 op “Zingeving in besluitvorming”, werkte bij de Belastingdienst o.a. als Inspecteur en projectmanager in de automatisering, en bij de gemeente Amsterdam als topadviseur. Hij is auteur van o.a. “Gevleugeld leiderschap” en “Innovatief en duurzaam”. 

Event informatie

Organisatie: Studelta

Datum: 30 juni 2015

Inschrijven voor: 29 juni 2015

Type event:

Doelgroep: Geïnteresseerde bankiers